Klíma Josef

Klíma Josef* 16. 11. 1909 Wien (Vídeň, Rakousko)
† 30. 11. 1989 Praha

orientalista, historik klínopisného práva starověkého Předního východu, překladatel ze sumerštiny a akkadštiny

Studoval na Právnické fakultě (1928-32) a od 1931 i na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde navštěvoval přednášky v klínopisném semináři Bedřicha Hrozného. Na Německé univerzitě v Praze studoval od 1930 babylonské, asyrské a chetitské právní texty u M. San Nicolò a P. Koschakera. 1932-36 studoval rovněž klasickou filologii a dějiny starověku. Ve svých studiích pokračoval v Paříži u V. Scheila a v Lipsku u B. Landsbergera (1933-34). Roku 1935 se stal členem Orientálního ústavu v Praze, po dlouhá léta (1935-50) byl zaměstnán jako úředník pražské finanční prokuratury. Roku 1947 se habilitoval prací o starobabylonském dědickém právu jako docent právních dějin starověku Právnické fakulty Univerzity Karlovy, mohl však přednášet pouze rok. Od 1950 do odchodu do důchodu 1971 byl vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu Československé akademie věd. Jako hostující profesor přednášel 1954 a 1958 na Právnické fakultě univerzity ve Varšavě, byl nositelem čestného doktorátu univerzity v Krakově (1964), 1970 byl jmenován stálým členem - korespondentem Académie des Inscriptions et Belles Lettres (Institut de France) v Paříži. Zabýval se zejména výzkumem pramenů k dějinám právních a společensko-ekonomických vztahů zemí starověkého Předního východu. Byl též členem redakčních rad časopisů Archív orientální, Nový Orient a New Orient Bimonthly. Kromě vědecké práce se věnoval i popularizaci výsledků výzkumu starověkého Předního východu a překladatelské činnosti ze sumerského a akkadského (babylonsko-asyrského) písemnictví do češtiny. Jeho osobní bibliografie obsahuje okolo 500 položek vědeckých i populárních monografií, článků, recenzí a překladů.

Překlady ze sumerštiny a akkadštiny

Báje a pověsti dávné Mezopotámie. Výňatky ze starobabylonských mythů (in: Lipin, L. - Belov, A.: Hliněné knihy, Praha, Mladá fronta 1956, + Lubor Matouš)
Nejstarší zákony lidstva. Chammurapi a jeho předchůdci (Praha, Academia 1979)
Zákoník Chammurapiho (Praha, Státní nakladatelství učebnic 1951)
Zákony Asýrie a Chaldeje. Pokračovatelé Chammurapiho (Praha, Academia 1985)
Zákony Chammurapiho (Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1954)