Kavková Marie

Kavková Marie* 13. 12. 1921 Košice (Slovensko)
† 13. 12. 2000

vysokoškolská pedagožka, literární historička, překladatelka z rumunštiny

Rozená Vondrušková. 1933-38 studovala na reálném gymnáziu v Košicích, maturovala 1941 v Praze. Po skončení války studovala 1945-50 historii a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1952 získala titul PhDr. a 1967 titul Csc. Roku 1949 se provdala za historika Františka Kavku. 1950-51 se podílela na založení rumunistiky jako samostatného studijního oboru na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1955-57 pobývala jako kulturní přidělenec na československém velvyslanectví v Bukurešti. 1951-79 vyučovala rumunskou literaturu a současně byla vedoucí rumunistiky na katedře romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Roku 1994 jí Bukurešťská univerzita udělila titul profesor honoris causa. Pro potřeby výuky na oboru rumunistika vydala řadu příruček, např.: Nástin vývoje rumunské literatury I. (1965), Výbor textů z rumunské literatury I., II., III. (1966, 1968, 1971), Nástin dějin a kultury Rumunska do roku 1848 (1978). Vědecký zájem zaměřila na studium rumunského verše a díla prozaiků 19. a 20. století. Byla hlavní pořadatelkou Slovníku spisovatelů - Rumunsko (1984), pro nějž napsala obsáhlou úvodní studii a hesla o starší a klasické literatuře. Je autorkou mnoha předmluv a doslovů k překladům z rumunštiny, rozhlasových dramatizací, medailonů spisovatelů, popularizačních článků o rumunské literatuře a kultuře. Ve spolupráci s D. Maxovou zpracovala dva soubory rumunských pohádek (1980, 1985; 1989 vyšly v německém a francouzském překladu).

Překlady z rumunštiny


Arghezi, Tudor: Klubíčko pavučiny (Cartea cu jucării; verše a próza pro děti, Praha, Albatros 1980, + Hana Vrbová, Dagmar Maxová [neuvedena])
Baconsky, Anatol E.: Rovnodennost bláznů (VP, Světová literatura, 1/1969, + Jitka Lukešová)
Banuş, Maria: Radost (Bucurie; BB, Praha, Práce 1952, + Jan Vladislav)
Blandiana, Ana: Říjen, listopad, prosinec (VB, Světová literatura, 2/1974, + Jan Vladislav [neuveden])
Camilar, Eusebiu: Mlha (Negura; R, Praha, Svoboda 1950)
Călinescu, George: Otyliina záhada (Enigma Otiliei; R, Praha, SNKLHU 1961; Praha, Lidové nakladatelství 1973)
Caragiale, Ion Luca: Když se slaví karneval (D-ale carnavalului; D, premiéra Praha, Městská divadla pražská 1970, + Jitka Lukešová)
Caragiale, Ion Luca: Pan Leonida proti reakci (Conu Leonida faţă cu reacţiunea; D, Praha, Maringotka 1970, + Jitka Lukešová)
Daicoviciu, Hadrian: Dákové (Dacii; LF, Praha, Mladá fronta 1973)
Demetrius, Lucia: Poslední z Tauberů (Ultima Tauber; N, Praha, SNKLU 1964)
Demetrius, Lucia: Tři generace (Trei generaţii; D, Praha, Dilia 1959)
Petrescu, Cezar: Guynemerův skutečný konec (Adevărata moarte a lui Guynemer; N, in: Pět rumunských novel, Praha, Odeon 1984)
Petrescu, Cezar: Lední medvěd Fram (Fram, ursul polar; próza pro děti, Praha, Albatros 1975, s Dagmar Maxovou, která není uvedena)
Philippide, Alexandru: V objetí mrtvého (Îmbrăţişarea mortului; N, in: Pět rumunských novel, Praha, Odeon 1984)
Pohádky z beránčího kožíšku (výbor z rumunských pohádek; Praha, Albatros 1985, + Dagmar Maxová [neuvedena])
Popescu, Dumitru Radu: Touha (Dor; N, Světová literatura, 5/1966, + Věra Formánková)
Popescu, Petru: Spoutaný (Prins; R, Praha, Práce 1974, + Dagmar Maxová [neuvedena])
Předu, předu pohádku (výbor z rumunských pohádek; Praha, Lidové nakladatelství 1980, + Dagmar Maxová [neuvedena])
Rebreanu, Liviu: Tanec lásky a smrti (Ciuleandra; R, Praha, Lidové nakladatelství 1977, + Dagmar Maxová [neuvedena])
Rumunské lidové písně (VB; Praha, SNKLHU 1959, + Jan Vladislav)
Sadoveanu, Ion Marin: Konec století v Bukurešti (Sfîrşit de veac în Bucureşti; R, Praha, Melantrich 1979, + Jitka Lukešová)
Sântimbreanu, Mircea: Velká přestávka (výbor z prózy pro děti; Praha, Albatros 1983)
Stancu, Zaharia: Milostné léto (Uruma; N, Praha, Odeon 1972)
Zincă, Haralamb: Studená smrt (Un glonte pentru rezident; R, Praha, Melantrich 1986)

poslední aktualizace: 2.9.2016