Ilek Bohuslav

Ilek Bohuslav* 9. 4. 1902 Rovečné (u Bystřice nad Pernštejnem)
† 5. 1. 1988 Praha

literární vědec, překladatel z ruštiny

Po maturitě (1922) na gymnáziu v Boskovicích studoval slovanskou filologii a anglistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1946 získal doktorát. Od 1927 vyučoval na obchodní akademii v Olomouci (češtinu, ruštinu a polštinu). V letech 1946-55 přednášel ruský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1951 se habilitoval pro obor ruské a sovětské literatury). Od 1953 působil souběžně v Praze, zpočátku na Vysoké škole ruského jazyka a literatury (1955 se stal profesorem) a od 1960 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (ředitel Ústavu ruského jazyka a literatury), po odchodu do důchodu 1970 externě. Patřil k zakladatelům novodobé české rusistické medievalistiky (Život protopopa Avvakuma. Studie o stylu, habilitační ráce 1951, tiskem 1967, opřená o vlastní překlad díla). Postupně se stále více zabýval teorií překladu, který chápal jako komplexní jev jazykový, literární, ideologický a společenskohistorický. Překládal středověkou a klasickou ruskou i sovětskou prózu. Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z ruštiny

Avvakum, Petrovič: Život protopopa Avvakuma, jím samým sepsaný a jiná jeho díla (výbor, Praha, Odeon 1975)
Belinskij, Vossarion Grigorjevič: Stati a recense 1840-1842 (výbor, Praha, SNKLHU 1959 + další překladatelé)
Eseje o Leninově jazyce a stylu (VE, Praha, Československý spisovatel, 1974, + Jaroslav Moravec)
Gorkij, Maxim: Život Klima Samgina II (Žizň Klima Samgina; R, Praha, Svoboda 1948; Praha, SNKLHU 1957)
Leonov, Leonid Maximovič: Cesta na oceán 1, 2 (Doroga na Okean; R, Praha, Sfinx Bohumil Janda 1936 + Ladislav Ryšavý; Praha SNKLHU 1953, + Ladislav Ryšavý)
Lermontov, Michail Jurjevič: Hrdina naší doby (Geroj našego vremeni; R, Praha 1941; in: Výbor z díla II, Praha, Svoboda 1951, + Zdeňka Bergrová; Praha, Mladá fronta 1955, + Zdeňka Bergrová; Praha, SNKLHU 1966, + Bohuslav Ilek; Praha, Odeon 1983, + Zdeňka Bergrová)
Lermontov, Michail Jurjevič: Tamaň (Tamaň; N, in: Deset ruských novel 19. století, Praha, Československý spisovatel 1960)
Listy Ivana Hrozného (výbor korespondence, Praha, SNKLHU 1957, + Hana Skálová)
Šolochov, Michail: Azurová step (Lazorevaja stěp; PP, Praha, Sfinx Bohumil Janda 1935; Praha, Svoboda 1945; Praha, Naše vojsko 1962, + Jarmila Fromková)
Šolochov, Michail: Donské povídky (VP [Lazorevaja stěp / Donskije rasskazy], Praha, SNKLHU 1955; in: Donské povídky / Osud člověka, Praha, Odeon 1973)
Šolochov, Michail: Škola nenávisti (Nauka nenavisti; P, Brno, Rovnost 1945, + Jiří Taufer; Praha, Svoboda 1945, + Jiří Taufer)
Tolstoj, Lev Nikolajevič: Kreutzerova sonáta (Krejcerova sonata; N, Praha, SNKLHU 1957)
Tolstoj, Lev Nikolajevič: Po plese a jiné prózy (VP, Praha, Odeon 1975, + další překladatelé)
Tolstoj, Lev Nikolajevič: Trojí smrt ( in: Výbor z díla 2, Praha, Svoboda 1952)