Chrobák Kamil

Chrobák Kamil* 12. 7. 1947 Olomouc
† 25. 9. 1993 Praha

nakladatelský redaktor, překladatel z ruštiny

Po maturitě (1965) na Střední všeobecně vzdělávací škole Jiřího z Poděbrad v Olomouci studoval v letech 1966-70 bohemistiku a rusistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Krátce (1970-71) pracoval v redakci Lidového nakladatelství, od 1971 do své předčasné smrti byl redaktorem (v posledním období zástupcem šéfredaktora) nakladatelství Odeon. Ve své redakční práci se zaměřil na mimořádně náročné antologie ruských básníků přelomu 19. a 20. století a rovněž na opomíjenou literaturu gruzínskou a literatury pobaltských republik. Překládal z ruštiny kratší prózy.

Překlady z ruštiny

Ďáblova milenka (VP [estonských autorů], Praha, Lidové nakladatelství 1989, + Irena Krasnická, Vladimír Macura, Markéta Pražáková, Naděžda Slabihoudová, Jonatan Tomeš [všichni z estonštiny], [Kamil Chrobák z ruštiny povídky Mari Saatové]
Ginzburg /Ginzburgová/, Jevgenija Semenovna: Strmá cesta (Krutoj maršrut; LF [autobiografické vzpomínky], Praha, Odeon 1992, + Jana Červenková, Milan Jungmann)
Igitjan, Henrich Surenovič: Minas Avetisjan (Minas Avetisjan; LF [monografie s ukázkami z výtvarného díla], Praha, Odeon 1984)
Kašafutdinov, Il'ja: Favoritův den (Vysokaja krov; próza, Praha, Odeon 1985)
Krasnov, Petr: Pro klid duše (N, VP, Praha, Lidové nakladaelství 1987, + Milada Večeřová [novela Pro klid duše], [Kamil Chrobák povídky Na prahu noci, Na rozhraní, Obleva, Pasáček ve stepi, Sněhová vichřice, Šaškovo pole, Toulaví psi])
Kuusberg, Paul' Augustovič: Uprostřed léta (V razgare leta; R, Praha, Naše vojsko 1978)
Ozerov, Vitalij Michajlovič: Svět očima spisovatele. Postřehy z mezinárodního literárního života (Trevogi mira i serdce pisateľa; LF [kritické stati a črty], Praha Československý spisovatel 1977, + Milan Jungmann [neuveden])
Rižinašvili, Ušangi: Obrácená perspektiva (VP, Praha, Práce 1986, + Václav A. Černý, Libor Dvořák)
Tolstá, Tatjana: Fakír a jiné povídky (VP, Praha, Mladá fronta 1996, + Alena Morávková, [Kamil Chrobák povídky Kleinpetr, Soňa])
Tuulik, Űlo: Jalovec i sucho přečká (Možževelnik vystoit i v suš [ruský překlad estonského originálu]; R, Praha, Naše vojsko 1984)