Horečka Svatopluk

Horečka Svatopluk* 25. 4. 1929 Ostrava
† 15. 7. 2006

redaktor, překladatel z francouzštiny a němčiny

Syn spisovatele Františka Horečky (1894-1976). Po maturitě na gymnáziu (1948) ve Frenštátě pod Radhoštěm začal studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy literární a divadelní vědu, 1949 změnil obory na bohemistiku a anglistiku, 1952 absolvoval; 1991 získal titul Mgr. Od 1952 pracoval ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, respektive v nakladatelství Odeon (od 1966), kde redigoval spisy českých klasiků i tituly překladové. 1971-76 byl pověřen vedením redakce revue Světová literatura jako zastupující šéfredaktor, od 1976 do odchodu do důchodu 1991 byl zástupcem šéfredaktora. Současně redigoval oblast literatur německé a skandinávské provenience a tituly z oblasti výtvarného umění. Napsal několik doslovů, podílel se na textové přípravě různých výtvarných publikací. Články o knihách a autorech přispíval do několika časopisů, spolupracoval s Československým rozhlasem. Překládá prózu z francouzštiny a němčiny. Překlady začal publikovat v 60. letech, kdy české čtenáře seznámil poprvé s protagonistou tzv. nového románu A. Robbe-Grilletem, pozoruhodným představitelem realistického zaměření P. Moinotem a především s oslnivým tvůrčím experimentátorem B. Vianem. Překlad Vianova románu Pěna dní inspiroval řadu divadelních inscenací, včetně muzikálu (světová premiéra v Divadle ABC v Praze 1994). Překladatelsky se podílel na několika antologiích, v revui Světová literatura publikoval řadu překladů beletrie i některých teoretických prací z oblasti problematiky překladu. Některé překlady převzal také rozhlas. 1992-96 překládal pod pseudonymem Svatopluk Marek pro nakladateství Ivo Železný z němčiny westerny (např. A. Bergera, H. C. Nagela, U. H. Wilkena).

Překlady z francouzštiny

Moinot, Pierre: Královský hon (La chasse royale; R, Praha, Odeon 1972)
Moinot, Pierre: Noc a okamžik (La nuit et le moment; N, in: Hlídky naděje. 35 próz o válce proti fašismu, Praha, Odeon 1975)
Robbe-Grillet, Alain: Gumy (Les Gommes; R, Praha, SNKLU 1964)
Robbe-Grillet, Alain: V labyrintu (Dans le labyrinthe; ukázka z R, Světová literatura, 3/1961)
Stil, André: Pan Vanesse (Monsieur Vanesse; N, in: Almanach Klubu čtenářů, Praha, SNKLU 1960)
Vian, Boris: Malé zastavení (Le rappel;P, Světová literatura, 1/1967)
Vian, Boris: Mejdan u Léobilla (La surprise-party chez Lóbille; P, Světová literatura, 1/1967; in: sborník Jazz Petit 4/1981)
Vian, Boris: Pěna dní (L'écume des jours; R, Praha, Odeon 1967; 2. vydání in: Pěna dní / Červená tráva, Praha, Odeon 1985; 3. vydání Praha, Mladá fronta 1994)

Překlady z němčiny

Dick, Gerhard: Literární kritika - kritika překladu (Literaturkritik - Übersetzungskritik; úvaha, Světová literatura, 4/1989)
Franke, Herbert: Enklávy (Die Enklaven; P, in: Hledání budoucího času, Praha, Práce 1985)
Friesel, Uwe: Podnět k vraždě (Auf anhieb Mord; in: Společenská situace labilní. Krimipříběhy z dnešní NSR, Světová literatura, 2/1980)
Grün, Max von der: PI. Vize z roku 3000 (PI - Eine Vision vom Jahr 3000; P, in: Hledání budoucího času, Praha, Práce 1985)
Handke, Peter: Dějiny psané tužkou (Die Geschichte des Bleistifts; próza, Praha, Almanach Světové literatury 1986)
Hey, Richard: Vánoce (Die Weihnachten; in: Společenská situace labilní. Krimipříběhy z dnešní NSR, Světová literatura, 2/1980)
Innerhofer, Franz: Krátký příběh, který měl být delší (Eine Geschichte, die länger sein sollte; in: Třikrát z Rakouska, Světová literatura, 6/1978)
Jelinek /Jelineková/, Elfriede: Paula (Paula; in: Třikrát z Rakouska, Světová literatura, 6/1978)
Karalius, Vytautas: Tráva pro trojského koně (Gras für das Troja-Pferd; aforismy, Světová literatura, 1/1989)
Leman, Alfred: Cesta (Die Strasse; in: Vědeckofantastická tvorba NDR, Světová literatura, 4/1984)
Mechtel /Mechtelová/, Angelika: Kukaččí žena (Kuckuckfrau; in: Společenská situace labilní. Krimipříběhy z dnešní NSR, Světová literatura, 2/1980)
Ritter, Roman: Zakletý dům (Das beschwörte Haus; in: Společenská situace labilní. Krimipříběhy z dnešní NSR, Světová literatura, 2/1980)
Rücker, Günther: Dáma před zrcadlem (Dame vor Spiegel; rozhlasová hra-monolog, Světová literatura, 6/1983; premiéra Československý rozhlas 1984)
Simon, Erik: Hovory cestou (Gespräche unterwegs; in: Vědeckofantastická tvorba NDR, Světová literatura, 4/1984)
Steinmüller, Karlheinz: Audience (Die Audienz; in: Vědeckofantastická tvorba NDR, Světová literatura, 4/1984)
Ulbrich, Bernd: Nedorozumění (Das Missverständnis; in: Vědeckofantastická tvorba NDR, Světová literatura, 4/1984)
Watzlawick, Paul: Jak se neztratit? Amerika (Gebrauchsanweisung für Amerika; Vsetín, Trango 1996)
Weissenborn, Theodor: Noční dvojzpěv (Gesang zu zweien in der Nacht; rozhlasová hra, Světová literatura, 5/1987; premiéra Československý rozhlas 1988)
Zenker, Helmut: Věra (Vera; in: Třikrát z Rakouska, Světová literatura, 6/1978)

poslední aktualizace: 2.9.2016