Hazaiová Lada

Hazaiová Lada* 2. 3. 1978 v Praze

překladatelka ze španělštiny

Po maturitě na Obchodní akademii v Praze se zaměřením na cestovní ruch pokračovala ve studiu španělštiny na Státní jazykové škole v Praze, které uzavřela všeobecnou státní jazykovou zkouškou (1996). V letech 1997–2002 vystudovala obor španělština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde poté pokračovala v doktorandském studiu zaměřeném na hispanoamerickou literaturu (2002-2006). V roce 2006 obhájila disertační práci věnovanou laplatské fantastické literatuře 19. a 20. století a získala titul Ph.D. Od roku 2006 pracuje jako odborná asistentka na Katedře románských jazyků Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, kde vyučuje odborný ekonomický jazyk a písemný projev ve španělštině. Vedle překladatelské a pedagogické činnosti se zabývá dějinami hispanoamerické literatury. Doma i v zahraničí publikovala kritické studie o problematice modernistické a současné fantastické literatury a také hispanoamerického románu 20. století. Její disertační práce s názvem Skryté tváře fantastična vyšla v roce 2007 v knižní podobě. Věnuje se také interkulturní problematice (kulturní dějiny zemí Latinské Ameriky, interkulturní komunikace, interkulturní faktory v mezinárodních vztazích apod.).

Překladatelská ocenění:
2014: nominace na cenu Magnesia Litera za překlad románu Sergia Álvareze 35 mrtvých
2014: Tvůrčí prémie Obce překladatelů za překlad románu Sergia Álvareze 35 mrtvých

Překlady ze španělštiny

De Santis, Pablo: Smrtící překlad (La traducción; Mladá fronta, Praha 2002)
Cortázar, Julio: Příběhy o kronopech a fámech (Historias de cronopios y de famas; Mladá fronta, Praha 2004)
Vila-Matas, Enrique: Bartleby a spol. (Bartleby y su compañía; Garamond, Praha 2006)
Falcones, Ildefonso: Katedrála moře (La catedral del Mar; Argo, Praha 2008)
Álvarez, Sergio: 35 mrtvých (35 muertos; Host, Brno 2013)
Enriquez /Enriquezová/, Mariana: Co nám oheň vzal (Las cosas que perdimos en el fuego; Brno, Host 2016)
García Márquez, Gabriel: Oči modrého psa (Ojos de perro azul; Praha, Odeon 2016)
Llobregat, Jordi: Vesaliovo tajemství (El secreto de Vesalio; Brno, Host 2016)

poslední aktualizace: 6.1.2017