Hruška Blahoslav

Hruška Blahoslav* 5. 5. 1945 Český Brod

orientalista, sumerolog, asyriolog a religionista, překladatel ze sumerštiny a akkadštiny

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval 1962-67 obor klínopisné bádání; 1969 získal titul PhDr., 1974 titul CSc. a 1990 DrSc. V letech 1967-70 působil jako interní vědecký aspirant v Semináři klínopisu na Katedře věd o zemích Asie a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a současně absolvoval dvouleté postgraduální studium sumerologie na univerzitě v Mnichově. Od 1971 pracuje v Orientálním ústavu Akademie věd České republiky (dříve Československé akademie věd). Od 1973 je výkonným redaktorem, 1990-97 byl šéfredaktorem časopisu Archív orientální. 1983-85 pracoval v Semináři starého Orientu na Svobodné univerzitě v Západním Berlíně, 1974-75 a 1978-79 pobýval v Istituto per gli Studi del Vicino Oriente na univerzitě v Římě v rámci mezinárodního projektu Vocabulario neosumerico, 1981 se zúčastnil mezinárodní konference a archeologické exkurze v Iráku. Od 1995 je hostujícím profesorem v Ústavu Maxe Plancka pro dějiny vědy v Berlíně. V roce 1995 se habilitoval na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde vede katedru religionistiky. Od 1988 je členem mezinárodní skupiny pro výzkum sumerského zemědělství (Sumerian agriculture group) se sídlem v Oxfordu a spolupracuje s Německým archeologickým ústavem v Berlíně. Zabývá se filologickým a historickým výzkumem sumerských a akkadských hospodářských a literárních textů, otázkami tradičního zemědělství starého Předního východu, sumerské i babylonské mytologie a náboženství, problémy teorie poznání v civilizaci staré Mezopotámie. Překládá texty sumerské a akkadské (babylonsko-asyrské) literatury do češtiny.

Překlady ze sumerštiny a akkadštiny

Inanna a Šukaletuda: Souhlas se smilstvem? (Nový Orient, 1998)
Mýty staré Mezopotámie. Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách (Praha, Odeon 1977, + Lubor Matouš, Jiří Prosecký, Jana Součková)
Spor ovce s obilím. Sumerský pohled na vznik zemědělství (Nový Orient, 1988)
Sumer (in: Prameny života. Obraz člověka a světa ve starých kulturách, Praha, Vyšehrad 1982; in: Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha, Vyšehrad 1997)
Sumerský rolnický kalendář (Nový Orient, 1988)