Hřebíček Luděk

Hřebíček Luděk* 9. 6. 1934 Praha

turkolog, lingvista, překladatel z turečtiny, čaghatajštiny, kazaštiny, staroosmanštiny, ujgurštiny

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obory turečtina - perština (1953-58), poté absolvoval postgraduální studium tureckých jazyků Střední Asie v Orientálním ústavu Československé akademie věd (1960-63) a získal hodnost kandidáta filologických věd (CSc.). 1992 na Masarykově univerzitě v Brně získal hodnost doktora věd (DrSc.). Od 1958 pracuje (od 1964 jako vědecký pracovník) v Orientálním ústavu Akademie věd České republiky. 1960-72 vyučoval turkologické obory na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1992 získal stipendium pro studium kvantitativní lingvistiky na univerzitě v Bochumi. Je členem redakčních rad časopisů Journal of Quantitative Linguistics (Nizozemí), ZeT-Zeitschrift für Empirische Textforschung (Německo) a Archívu orientálního. Po počátečním zaměření na stylistiku a syntax tureckých jazyků se soustavně věnuje zkoumání obecných strukturních vlastností textu cestou formulování empirických hypotéz a jejich testování. Překládá z turečtiny poezii, prózu i divadelní hry.

Překlady z čaghatajštiny

Z gazelů středoasijských klasiků (VB, Nový Orient, 2/1975)

Překlady z kazaštiny

Kunanbajev, Abaj: Čtyřicet rozjímání o životě a lidech (VE, Praha, Svět sovětů 1959)
Kunanbajev, Abaj: Básně (VB, Nový Orient, 6/1969)

Překlady ze staroosmanštiny

Emre, Yunus: Z destánu o rozumu (úryvek z díla staroosmanského mystika, Nový Orient, 1991)
Emre, Yunus: Z gazelů (VB, Nový Orient, 9/1990)

Překlady z turečtiny

Akbal, Oktay: Sen lásky (P, Nový Orient, 1/1985)
Akbal, Oktay: Tarzan zemřel (P, Nový Orient, 3/1985)
Akbal, Oktay: Tři povídky (VP, Světová literatura, 4/1971)
Akbal, Oktay: Zadní dveře biografu (P, Nový Orient, 1/1983)
Anday, Cevdet: Jak se hraje mikádo (D, Praha, Dilia 1970)
Aysan, Behçet: Hlasy a popely (VB, Světová literatura, 1/1989)
Balikçisi, Halikarnas: Na udici chycená (VP, Nový Orient, 8/1975, příloha)
Balikçisi, Halikarnas: Ostrov mořských panen (VP, Nový Orient, 8/1975, příloha)
Dölek, Sulhi: Rodinné lázně (P, Nový Orient, 7/1988)
Edgü, Ferti: Ve tmě (P, Nový Orient, 4/1993)
Güler, Mehmet: Milovaný topol (P, Nový Orient, 3/1987)
Kemal, Yasa: Jeřábi se zlatými pery (Ortadirek; R, Odeon, Praha 1979)
Kocagöz, Samim: Povídka povídek (P, Nový Orient, 5/1981)
Kavukçu, Cemil: Na lodi (P, Světová literatura, 2/1991)
Moderní turecká poezie (VB [z díla Orhana Veliho], Universita Karlova, 3-4/ 25.2.1958)
Nesin, Aziz: Čtyři básně z neurologické kliniky (VB, Nový Orient, 10/1984)
Nesin, Aziz: Do kopce (úryvky z autobiografie, Nový Orient, 7-9/1981)
Nesin Aziz: Jak jsem páchal sebevraždu (P, Nový Orient, 7/1985)
Nesin, Aziz: Kéž vás Alláh na věky nám zachovati ráčí (P, Nový Orient, 6/1983)
Nesin, Aziz: Obchodní záležitost (P, Nový Orient, 4/1975)
Nesin, Aziz: Pán Ježíš a dva lidé (P, Nový Orient, 3/1970)
Nesin, Aziz: Na střeše je blázen (P, Slovo 69/Magazin)
Nesin, Aziz: Spolknuté státní tajemství (P, Nový Orient, 7/1980)
Nesin, Aziz: Svatý člověk (P, Nový Orient, 1/1975)
Nesin, Aziz: Takhle to bylo, tak to dál nepůjde (úryvky z memoárů, Nový Orient, 1 a 2/1980, přílohy)
Nesin, Aziz: Ulice Istanbulu (Böyle Gelmiş, Böyle Gitmez; LF [memoáry], Odeon, Praha 1983)
Nesin, Aziz: Z nových básní (VB, Nový Orient, 5/1987)
Nesin, Aziz: Zábava na neděli (P, Nový Orient, 1/1973, příloha)
Nida, Ömer: Vojákova píseň (B, Nový Orient, 5/1957)
Özer, Kemal: Kočka s obojkem (P, Nový Orient, 4/1982)
Özer, Kemal: Pinka (P, Nový Orient, 7/1982)
Özer, Kemal: Zlatý roh (VB, Světová literatura, 5/1980)
Özlü, Demir: Hledat Cristinu Nilssonovou (P, Nový Orient, 9/1989)
Paksoy, Abdülkadir: Ze současné turecké poezie (VB, Nový Orient, 1/1989)
Püsküllüoglu, Ali: Při pohledu na zataženou oblohu (B, Nový Orient, 7/1984)
Seyda, Mehmed: Počkej, já to napíšu (P, Světová literatura, 3/1969)
Süreya, Cemal: Fotografie (B, Nový Orient, 6/1984)
Türkay, Osman: Ze současné vesmírné poezie (VB, Nový Orient, 10/1989)
Üstün, Nevzat: Člověk, který zůstal prázdný (P, Světová literatura, 6/1965)
Üstün, Nevzat: O jednom zločinu (P, Nový Orient, 5/ 1966, příloha)
Üstün, Nevzat: Prostitutka s kočkou (P, Nový Orient, 9/1982)
Veli, Orhan: Čeho se nemohu zříci (VB, SNKLU, Praha 1964)
Veli, Orhan: Přivírám oči, slyším Istanbul (VB [22 básní, úvod], Světová literatura, 5/1960)

Překlady z ujgurštiny

Jusuf z Balasugunu: Vědění být šťasten (Nový Orient, 2/1961)