Hostovský Josef

Hostovský Josef* 9. 7. 1882 Džbánov u Vysokého Mýta
† 17. 5. 1965 Praha

středoškolský pedagog, literární kritik a historik, překladatel z ruštiny

Gymnázium studoval ve Vysokém Mýtě, po maturitě strávil půl roku v semináři v Římě, potom studoval obor čeština - němčina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (PhDr. 1907). Po promoci vyučoval do 1919 na gymnáziu v Hradci Králové (s výjimkou 1911-12, kdy studoval na univerzitě v Moskvě, a let první světové války, kterou prožil na bulharské frontě). Od 1919 až do odchodu do důchodu 1942 působil jako středoškolský profesor na gymnáziu v Praze na Žižkově. Roku 1945 se do zaměstnání vrátil, 1950 odešel definitivně do důchodu. Kromě své pedagogické práce se celý život věnoval činnosti publicistické, přispíval do řady periodik (Besedy Času, Časopis pro moderní filologii, Kritika, Lidové noviny, Národní osvobození, Národní práce, Nové Čechy, Právo lidu, Samostatnost, Slovanský přehled, Tribuna, Venkov) a práci literárně historické. Z české literatury se zaměřil především na autory 19. století. Druhou, významnější částí jeho literárně historického zájmu byla literatura ruská. Zabýval se hlavně klasickou ruskou literaturou, po první světové válce informoval českou veřejnost o sovětské literatuře, sledoval i ruskou emigrantskou literaturu. Knižně vyšly např. jeho práce Tragika v životě a díle ruských spisovatelů a jiné články o ruské literatuře (1925), V. G. Bělinskij (1946), Podnik Artamonových Maxima Gorkého (1946). Překládal z ruštiny, větší část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z ruštiny

Bulgakov, Valentin Fedorovič: L. Tolstoj v poslední rok svého života. Deník tajemníka L. N. Tolstého (LF, Praha, B. Kočí 1923)
Tolstoj, Lev Nikolajevič: Cesta života (Praha, B. Kočí 1925, + J. Pelíšek, J. Vednyš)
Bělinskij, Vissarion Grigorjevič: Petrohrad a Moskva (Petěrburg i Moskva; studie, Praha, Kruh Krásné Knihy 1948)