Horák Milan

Horák Milan* 9. 3. 1922 Drahotuše na Moravě
† 16. 4. 1993 Praha

nakladatelský redaktor, překladatel z ruštiny

Patřil k početné skupině rusistů-samouků, kterým 2. světová válka znemožnila vysokoškolské vzdělání, ale zároveň je celoživotně nasměrovala k víceméně samouckému osvojování ruštiny a ruské literatury většinou už při zaměstnání. Účastnil se speciálního doškolovacího překladatelského semináře pro redakční i překladatelské spolupracovníky, který právě pro tuto generační skupinu uspořádal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy po válce čerstvě jmenovaný vysokoškolský profesor Bohumil Mathesius; Horákovou zásluhou se uchovaly útržkovité záznamy semináře. Od počátků své překladatelské dráhy se orientoval převážně na sovětskou válečnou beletrii, z níž ho nejvíce zaujala díla čerpající z autentických prožitků jeho generačních či jen o málo starších sovětských vrstevníků, kteří odcházeli do předních frontových linií přímo ze školních lavic a jejichž nepřikrášlená "zákopová pravda" nezřídka polemicky korigovala leckdy nadměrně heroizovaná panoramata úspěšných válečných operací. Jako mnohaletý redaktor nakladatelství Naše vojsko a vedoucí redaktor edice Světový válečný román se nejen jako překladatel, ale i lektor a editor významně zasloužil o to, že se v tomto nakladatelství vedle memoárů zasloužilých maršálů v hojném počtu objevovali i autoři více či méně kritického zaměření. Z více než 40 vlastních překladových titulů sám považoval za obsahově nejvýznamnější i překladově nejnáročnější (včetně dohadování s vojenskými odborníky kvůli tehdy u nás necitlivě porušované vojenské terminologii) tyto válečné beletristy: N. Čukovskij, G. Baklanov, V. Sjomin, K. Simonov, V. Bykav. Z knih s nevojenskou tematikou přeložil V. Kaverina, V. Veresajeva a T. Ševčenka. S mnoha autory se osobně znal a dovedl je přesvědčit o potřebnosti úprav jejich textu v českém překladu.

Překlady z ruštiny

Baklanov, Grigorij Jakovlevič: Navždy jim bude devatenáct (Naveki-devjatnadcatiletnije; R, Praha, Lidové nakladatelství 1981)
Baklanov, Grigorij Jakovlevič: Nejmenší z bratří (Menšij sredi brat'jev; R, Praha, Lidové nakladatelství 1983)
Baklanov, Grigorij Jakovlevič: Sám mezi lidmi (N, VP, Praha, Svoboda 1968)
Bek, Alexandr Al'fredovič: Nová kariéra (Novoje naznačenije; Praha, Lidové nakladatelství 1988)
Bykav, Vasil Vladimirovič: Vlčí smečka (Volč'ja staja [ruský překlad ukrajinského originálu Vouča zhraja]; N, Praha, Naše vojsko 1983)
Cena života (VP, Praha, Lidové nakladatelství 1986)
Čukovskij, Nikolaj Kornejevič: Boje a léta (R, Praha, Naše vojsko 1961)
Grossman, Vasilij Semenovič: Život a osud (žizn' i sud'ba; LF, Praha, Naše vojsko - Lidové nakladatelství 1993)
Karpov, Vladimir Borisovič: Generál. Bitva o Kavkaz (Polkovodec; LF, Praha, Naše vojsko 1985; Praha, Naše vojsko 1986)
Karpov, Vladimir Borisovič: Generál. Poslední bitvy (Polkovodec; LF, Praha, Naše vojsko 1987)
Kaverin, Venjamin Alksandrovič: Před zrcadlem (Pered zerkalom; R, Praha, Svoboda 1974; Praha, Vyšehrad 1987)
Novely a povídky o Velké vlasteneské válce (VP [Povesti i rassakzy o Velikoj Otěčestvennoj vojně], Praha, Odeon 1979, + další překladatelé)
Platonov, Andrej Platonovič: Nesmrtelní (VP, Praha, Naše vojsko 1987)
Rudnev, Oleg Aleksandrovič: Marta. Dlouhá cesta v dunách (Dolgaja doroga v djunach; R, Praha, Lidové nakladatelství 1989)
Simonov, Konstantin Michajlovič: Člověk se nerodí pro válku (Soldatami ne roždajutsja; R, Praha, Svoboda 1970; Praha, Naše vojsko 1975)
Simonov, Konstantin Michajlovič: Historie mladého muže (Zapiski molodogo čeloveka; LF, Praha, Odeon 1975)
Simonov, Konstantin Michajlovič: Dny a noci (Dni i noči; R, Praha, Naše vojsko 1980)
Simonov, Konstantin Michajlovič: Než zmlkla děla. Válečné deníky březen, duben, květen 1945 (Nezadolgo do tišiny; LF, Praha, Naše vojsko 1976)Simonov, Konstantin Michajlovič: Nežili jsme pro sebe. Z Lopatinových zápisků (román ve třech novelách [Čtyři kroky / Dvacet dní bez války / Už tě víc neuvidím], Praha, Naše vojsko 1983)
Simonov, Konstantin Michajlovič: Poslední léto (Posledneje leto; R, Praha, Naše vojsko 1975)
Simonov, Konstantin Michajlovič: Živí a mrtví (Živyje i mertvyje; R, Praha, Svoboda 1970; Praha, Odeon 1974; Praha, Naše vojsko 1975)
Sjomin, Vitalij: Se znakem OST (Nagrudnyj znak OST; R, Praha, Československý spisovatel 1979)
Skalon, Andrej Vasil'jevič: živé peníze (VP, Praha, Mladá fronta 1977)
Stadnjuk, Ivan Fotijevič: Moskva čtyřicátý první (Moskva 41-j; R, Praha, Naše vojsko 1988)
Ševčenko, Taras: Umělec (Chudožnik; básnická próza, Praha, Svoboda 1950; Praha, Vyšehrad 1974)
Uglov, Fedor Grigor'jevič: Chirurgovo srdce (Serdce chirurga; LF [vzpomínky], Praha, Československý spisovatel 1978; Praha, Lidové nakladatelství 1985)