Heřman Miroslav

Heřman Miroslav* 28. 10. 1903 Praha
† 10. 10. 1971 Praha

literární vědec, překladatel z ruštiny

Po maturitě (1924) na klasickém gymnáziu v Benešově u Prahy studoval 1924-27 slovanskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1938 získal titul PhDr., 1963 titul CSc.) a současně absolvoval knihovnické kurzy a složil knihovnické zkoušky. 1927-49 působil v Ústřední knihovně hlavního města Prahy, kde mj. vedl katalogizační a nákupní oddělení. Po propuštění 1949 do odchodu do důchodu 1971 byl zaměstnán v Ústavu pro českou literaturu Československé akademie věd jako odborný, potom jako vědecký pracovník; zpočátku pracoval v bibliografickém oddělení, pak přešel do oddělení literárněhistorického. V odborné práci se jeho zájem posouval od prvotního zaměření knihovnického a bibliografického (seznam publikací se vztahem k Čechám Knihy českého domova, 1939) k literárněhistorické vědecké činnosti, v níž do sklonku 40. let převládala rusistika (monografie Maxim Gorkij. Dělník v jeho díle, 1936), později bohemistika (monografie Národní umělkyně Anna Maria Tilschová, 1949, kniha Josef Dobrovský a české příslovnictví, 1968). Z rozsáhlé editorské aktivity vyniká vydání děl Josefa Dobrovského, Anny Marie Tilschové a soudniček Rudolfa Těsnohlídka). Překladatelská činnost souvisela s literárněhistorickým bádáním, její jádro proto tvoří překlady z ruštiny ve 40. letech.

Překlady z ruštiny

Belinskij, Vissarion Grigor'jevič: Výbor ze statí V. G. Bělinského (výbor, Praha, Jos. R. Vilímek 1947)
Fadejev, Aleksandr Aleksandrovič: Poslední z Udege (Poslednij iz Udege; R, Praha, Československý spisovatel 1950)
Karnauchova /Karnauchovová/, Irina Valer'janovna: Bohatýři. Byliny (výbor pro děti, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1951)
Tolstoj, Aleksej Nikolajevič: Petr I. Kniha druhá a třetí (R, Praha, Vladimír Minařík 1947, + Stanislav Minařík [druhá kniha], [Miroslav Heřman revidoval autorizovaný překlad druhé knihy podle ruského textu a přeložil třetí knihu])
Tolstoj, Aleksej Nikolajevič: Petr I. Kniha první. Díl první a druhý (R, Praha, Vladimír Minařík 1946, + Stanislav Minařík [přeložil], [Miroslav Heřman revidoval autorizovaný překlad podle ruského textu])