Havránková Ruda

Havránková Ruda* 31. 10. 1905 Praha
† 28. 3. 1983 Praha

překladatelka z ruštiny

Po maturitě (1924) na gymnáziu Minerva v Praze se přihlásila na medicínu, studium však po sňatku 1927 a po 1. rigorózní zkoušce ukončila a věnovala se rodině. Spolu s manželem Miroslavem Havránkem (původně gymnazijní učitel, pak přednosta odboru ministerstva školství, po únoru 1948 knihovník v Národní a Univerzitní knihovně) a s jeho bratrem jazykovědcem Bohuslavem Havránkem se ocitla pod silným vlivem jejich spolupracovníků i blízkých přátel a začala překládat z ruštiny, kterou si osvojila převážně soukromě a v kurzech už před válkou. Blízké kontakty s Pražským lingvistickým kroužkem jí umožnily poznat se s řadou významných intelektuálů typu Jana Mukařovského a Romana Jakobsona. Z tohoto prostředí čerpala také schopnost kritického rozlišování pozitivních a negativních stránek sovětského režimu a jeho kultury. Jako překladatelka se snažila vyhýbat válečným a budovatelským dílům.

Překlady z ruštiny

Aramilev, Ivan Andrejevič: Lovecké povídky (Rasskazy ochotnika; PP, Praha, Svět sovětů 1954; Praha, Svět sovětů 1955)
Astaf'jev, Viktor Petrovič: Hořikvět (Starodub / Pereval; NN, Praha, Mladá fronta 1963)
Borozina /Borozinová/, A.: Student ve třetím roce ([neuvedeno]; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1952)
Bunin, Ivan Aleksejevič: Antonovská jablka (VP, Praha, Odeon 1975, + Taťjana Hašková, Zdeňka Psůtková, Jan Zábrana)
Bunin, Ivan Aleksejevič: Novely (VN, Praha, Odeon 1989, + Zdeňka Psůtková, Jan Zábrana)
Bunin, Ivan Aleksejevič: Vesnice (Děrevnja; ..,, Praha, SNKLHU 1957)
Dostojevskij, Fedor Michajlovič: Neobyčejné příhody (VP, Praha, Odeon 1984, + Zdenka Bergrová, Ervína Moisejenková, Jaroslav Tafel)
Dostojevskij, Fedor Michajlovič: Věčný manžel (Večnyj muž; R, Praha, Lidové nakladatelství 1971; in: Věčný manžel, Praha, Lidové nakladatelství 1985)
Dostojevskij, Fedor Michajlovič: Zápisky z podzemí (Zapiski iz podpolja; N, Praha, Odeon 1989; Brno, AF 167 1997, + Jaroslav Tafel; Praha, Slovart 1998)
Fiš, G.: Severní zář (Kamennyj bor; příběh severokarelského kolchozu, Praha, Svět sovětů 1950)
Gercen, Alexandr Ivanovič: Dopisy budoucímu příteli (Praha, Melantrich 1971, jako Anna Nováková)
Gercen, Alexandr Ivanovič: S druhého břehu (výbor próz, Praha, SNKLHU 1953, + Jiří Nováček, Václav Zaleski)
Gončarov, A.: Všední příběh (Obyknovennaja istorija; R, Praha, Svět sovětů 1965, + Luděk Kubišta [verše])
Karnauch /Karnauchová/, Irina Valerianovna: Šťastná dolina (Naši sobstvennyje; P, Praha, ............... 1961)
Nikolajeva /Nikolajevová/, Galina: Vyprávění o dvou kolchozech (Čerty buduščego; reportáže, Praha, Svět sovětů 1950)
Těndrjakov Vladimir Fedorovič: Soud (Sud; N, in: Soud / Trojka, sedma, eso, Praha, Svět sovětů 1962)
Těndrjakov Vladimir Fedorovič: Trojka, sedma, eso (Trojka, semerka, tuz; N, in: Soud / Trojka, sedma, eso, Praha, Svět sovětů 1962)
Těndrjakov, Vladimir Fedorovič: Zázračná ikona (Čudotvornaja; N, Praha, Československý spisovatel 1961)
Tolstoj, Alexej Nikolajevič: Emigranti (Černoje zoloto; R, Praha, Práce 1976)
Tolstoj, Lev Nikolajevič: Kozáci a jiné povídky (VP, Praha, SNKLHU 1955, + Bohumil Mathesius /povídka Kozáci, revize Ruda Havránková/)
Voskobojnikov, M. G. - Menovščikov, G. A.: Pohádky sibiřských lovců (Skazki narodov severa; pohádky, Praha, SNKLU 1961)