Fialová Jarmila

Fialová Jarmila* 7. 10. 1925 Brno
† 24. 1. 2016

nakladatelská redaktorka, překladatelka z francouzštiny

Rozená Blahová. Maturovala 1944 na reformním reálném gymnáziu v Brně-Králově Poli. 1945-49 studovala angličtinu a filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde byla žákyní Josefa Vachka. Od 1957 působila téměř tři desetiletí (do 1985) jako redaktorka v nakladatelství Odeon v Praze. Redigovala díla frankofonní oblasti, řadu knih doprovodila zasvěcenými doslovy. Překládá zejména současnou francouzskou prózu, s citem pro její různé jazykové roviny. Nevyhýbá se ani tzv. lehčí literatuře, kde může uplatnit hovorový jazyk a zkoumat jeho možnosti. Přeložila také několik monografií francouzských malířů a teoretických studií o výtvarném umění. Poezii překládala příležitostně - spolu s manželem Vlastimilem Fialou (1920-1993).

Překlady z francouzštiny

Ajar, Émile: Soukromá linka důvěry (L'Angoisse du roi Salomon; R, Praha, Mladá fronta 1984)
Aragon, Louis: Ponížení a sláva Francie. Momentky z oněch strašných let (Servitude et Grandeur des Français; PP, Praha, Naše vojsko 1986, + Marie Janů)
Aragon, Louis: Karty na stůl (J'abats mon jeu; VP, Praha, SNKLU 1961, + další překladatelé)
Aymé, Marcel: Rozvětvený paroháč (VP, Praha, Odeon 1989, + Marie Janů)
Boulanger, Daniel: Strom v Babylónu (VP, Praha, Československý spisovatel 1983)
Breton, André: Nadja (Nadja; R, Praha, Dauphin 1996)
Breton, André: Spojité nádoby (Vases communicants; , Praha, Dauphin 1996)
Cendrars, Blaise: Panama aneb Dobrodružství mých sedmi strýců (Le Panama ou l'Aventure de mes sept oncles; BB, Praha, Odeon 1987, + Vlastimil Fiala)
Cendrars, Blaise: V srdci světa (Du monde entier au coeur du monde; VB, Praha, Mladá fronta 1964, + Vlastimil Fiala)
Clancier, Georges-Emmanuel: Černý chléb (Le pain noir; R, Praha, Svoboda 1986, + Eva Strebingerová)
Colette /Colettová/, Sidonie-Gabrielle: Tulačka (La Vagabonde; R, Praha, Svoboda-Libertas 1993, + Marie Janů [uvedena jako překladatelka celku], [Jarmila Fialová přeložila 1. část])
Dabit, Eugène: Hotel v kanálu (L'Hôtel du Nord; R, in: Hotel v kanálu / Ludvíček, Praha, Svoboda 1981)
Dabit, Eugène: Ludvíček (Petit Louis; R, in: Hotel v kanálu / Ludvíček, Praha, Svoboda 1981)
Dumas, Alexandre st.: Královna Margot (La Reine Margot; R, Praha, Svoboda 1976, [Jarmila Fialová=Vlastimil Fiala])
Groult /Groultová/, Bénoîte: Utajená tvář lásky (La plupart du temps; R, Praha, Knižní klub 1998, + Marie Janů)
Guillot, René: 397. bílý slon (Le 397e Elefant blanc; pohádka, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1964)
Châteaureynaud, Georges-Olivier: Škola snů (La Faculté des songes; R, Praha, Mladá fronta 1992)
Kessel, Joseph: Posádka (L'Equipage; R, Praha, Mladá fronta 1975)
Lanoux, Armand: Zločin v královském kanálu (La "canadienne" assassinée; R, Praha, Naše vojsko 1970)
Matisse, Henri: Umění rovnováhy (výbor textů, Praha, Československý spisovatel 1961)
Merle, Robert: Smrt je mým řemeslem (La mort est mon métier; R, Praha, Melantrich 1990, s Vlastimilem Fialou)
Modiano, Patrick: Takoví hodní hoši (De si braves garçons; R, in: Takoví hodní hoši / Mládí, Praha, Svoboda 1986, jako Marie Janů)
Perruchot, Henri: Život Renoirův (La Vie de Renoir; LF, Praha, Odeon 1976)
Perruchot, Henri: Život Seuratův (La Vie de Seurat; LF, Praha, Odeon 1974)
Perruchot, Henri: Život Toulouse-Lautreca (La vie de Toulouse-Lautrec; LF, Praha, SNKLU 1962, + Vlastimil Fiala; Praha, Nakladatelství československých výtvarných umělců 1963, + Vlastimil Fiala; Praha, Obelisk 1969, + Vlastimil Fiala)
Queneau, Raymond: Koření života (La Dimande de la vie; R, Praha, Odeon 1972)
Queneau, Raymond: Odile (Odile; R, Praha, Mladá fronta 1993)
Queneau, Raymond: Svatý Bimbas (Saint Glinglin; R, Praha, Mladá fronta 1967)
Queneau, Raymond: Tuhá zima (Un rude hiver; R, Praha, Odeon 1980)
Quignard, Pascal: Všechna jitra světa (Tous les matins du monde; R, Praha, Odeon 1998)
Riffaud /Riffaudová/, Madeleine: U nás na klinice (Les langes de la nuit; LF, Praha, Svoboda 1978)
Rochefort, Christiane: Děti tohoto století (Les petits enfants du siècle; R, Světová literatura 2/1963)
Rochefort, Christiane: Odpočinek válečníka (Le repos du guerrier; R, Praha, Československý spisovatel 1971; Praha, Motto 2000)
Rochefort, Christiane: Strofy Žofii (Les Stances à Sophie; R, Praha, Mladá fronta 1977)
Salmon, André: Modigliani (La Vie passionnée de Modigliani; LF, Praha, Odeon 1968)
Simenon, Georges: Exotické povídky (Nouvelles exotiques; VP, in: Dva plus pět, Praha, Práce 1987)
Simenon, Georges: Inspektor Kostra (L'Inspecteur Cadavre; VP, in: Dva plus pět, Praha, Práce 1987; Praha, Československý spisovatel 1992)
Simenon, Georges: Maigret a jeho mrtvý (Maigret et son mort; R, Praha, Český spisovatel 1994)
Simenon, Georges: Maigret na dovolené (Les vacances de Maigret; R, Praha, Český spisovatel 1994)
Simenon, Georges: Maigretův revolver (Le Revolver de Maigret; R, Praha, Český spisovatel 1993)
Tournier, Michel: Kašpar, Melichar a Baltazar (Gaspard, Melchior et Balthazar; R, Praha, Mladá fronta 1999, + Drahoslava Janderová, Abigail Kozlíková, [Jarmila Fialová část Princ Taor])
Vercors: Síla dne (La Puissance du jour; N, in: Zbraně noci / Síla dne / Klementina, Praha, Naše vojsko 1962)
Vercors: Zbraně noci (Les Armes de la nuit; N, in: Zbraně noci / Síla dne / Klementina, Praha, Naše vojsko 1962), s Luďkem Kárlem)
Vollard, Ambroise: Vzpomínky obchodníka s obrazy (Souvenires d'un marchand de tableaux; LF, Praha, Nakladatelství československých výtvarných umělců 1959)
Yourcenar /Yourcenarová/, Marguerite: Bludiště světa I, II (Le Labyrinthe du monde I, II: Pietní vzpomínky - Souvenirs pieux, Severofrancouzské archívy - Archives du Nord, LF, Praha, Odeon 1988)
Yourcenar /Yourcenarová/, Marguerite: Bludiště světa III (Le Labyrinthe du monde III: A co? Věčnost - Quoi? L'Eternité; LF, Praha, Odeon 1998)

poslední aktualizace: 2.9.2016