Fořt Jaroslav

Fořt Jaroslav* 1898 Roudnice nad Labem
† 27. 4. 1978 Praha

překladatel z francouzštiny

Působil jako středoškolský profesor francouzštiny a češtiny, vyučoval na reálce v Lounech (1929-33) a v Praze na Žižkově, později byl ředitelem gymnázia v Praze-Vršovicích. Zabýval se rovněž editorskou činností, byl mj. editorem spisů Vítězslava Hálka a Terézy Novákové. Překládal z francouzské literatury, jeho nejvýznamnějším překladatelským činem je přetlumočení Baudelairových Malých básní v próze.

Překlady z francouzštiny

Baudelaire, Charles: Důvěrný deník (Journaux intimes; deník, Praha, Symposion 1947)
Baudelaire, Charles: Malé básně v próze (Petits poèmes en prose; BB, Praha, Mladá fronta 1967)
Nerval, Gérard de: Očarovaná ruka (La main enchantée; VP, Olomouc, Votobia 1997)