Forbelský Josef

Forbelský Josef* 19. 12. 1930 Skřivany u Nového Bydžova

hispanista, vysokoškolský pedagog, překladatel ze španělštiny

V letech 1942-50 studoval na reálném a klasickém gymnáziu, 1950-55 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; 1973 získal titul PhDr. V letech 1955-68 vyučoval na střední škole. Od roku 1969 působí jako vysokoškolský pedagog; od 1991 docent na španělské literatury na Univerzitě Karlově. Studie a články z oboru hispanistiky publikuje v odborných a literárních časopisech. Je členem redakční rady časopisů Střední Evropa, Prostor a Svět literatury. Překládá v širokém záběru díla španělské literatury a latinskoamerických literatur. Z češtiny do španělštiny přeložil ve spolupráci s Guillermem Carnerem verše Vladimíra Holana (Una noche con Hamlet. Otros poemas, Barcelona 1970). Je spoluautorem Dějin španělské literatury (1984) a Slovníku spisovatelů Španělska a Portugalska (1999) a autorem knihy Španělská literatura 20. století (1999).

Překlady ze španělštiny

Azorín: Pod španělským sluncem (Los pueblos; PP, Praha, Odeon 1982)
Borges, Jorge Luis: Brodiova zpráva (El informe de Brodie; PP, Praha, Odeon 1979; in: Zrcadlo a maska, Praha, Odeon 1989; in: Nesmrtelnost, Praha, Hynek 1999)
Cela, Camilo José: Nové příhody a nehody Lazarilla z Tormesu (Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes; R, in: Větrný mlýn, Praha, Odeon 1977)
Cervantes y Saavedra, Miguel de: Numancie (Numancia; D, in: Numancie / Pedro de Urdemalas / Mezihry, Praha, SNKLU 1962, + Ivan Slavík)
Darío, Rubén: Zpěvy života a naděje (VP, Praha, SNKLU 1963, + Ivan Slavík)
Delibes, Miguel: Lovcův deník (Diario de un cazador; R, Praha, Odeon 1972)
García Márquez, Gabriel: Podzim patriarchy (El otoño del patriarca; R, Praha, Odeon 1979)
Gómez de la Serna, Ramón: Co vykřikují věci (Greguerías; experimentální próza, Praha, Odeon 1969; Praha, Odeon 1985)
Góngora y Argote, Luis: Samoty (Soledades; B, Praha, Odeon, 1971, + Josef Hiršal)
Goytisolo, Juan: Nijarské úhory (Campos de Níjar; reportáže, Praha, SNKLHU 1962)
Gracián, Baltasar: Kritikon (El criticón; R, Praha, Odeon 1984)
Gracián, Baltasar: Příruční orákulum a umění moudrosti (Oráculo manual y arte de prudencia; Praha, Odeon 1990; Olomouc, Votobia 1998; Bratislava, Nestor 2000)
Inés de la Cruz, Juana: Naděje do zlata tkaná (VB, VP [z Obras completas]; Praha, Vyšehrad 1989, + Ivan Slavík)
Jiménez Lozano, José: Historie jednoho podzimu (Historia de un otoño; R, Praha, Vyšehrad 1977)
Laín Entralgo, Pedro: Nemoc a hřích (Enfermedad y pecado; EE, Praha, Vyšehrad, l995)
Lope de Vega: Dorotea (La Dorotea; dialogizovaný R, Praha, Odeon 1985, + Josef Hiršal [verše])
Martín Santos, Luis: Doba ticha (Tiempo de silencio; R, Praha, Odeon 1966)
Ortega y Gasset, José: Evropa a idea Národa (Europa e la idea de la Nación; EE, Praha, Mladá fronta 1993)
Ortega y Gasset, José: Úkol naší doby (El tema de nuestro tiempo; EE, Praha, Mladá fronta 1969)
Roa Bastos, Augusto: Já, Nejvyšší (Yo, el Supremo; R, Praha, Odeon 1982; Praha, Odeon 1988)
Valle-Inclán, Ramón del: Barbarská elegie (La guerra carlista; R, Praha, Odeon 1975)
Život a skutky Estebanilla Gonzáleze (Vida y hechos de Estebanillo González; R, in: Tři španělské pikareskní romány, Praha, Odeon 1980, + Josef Hiršal [neuveden])