Fišer Ivo

Fišer Ivo* 4. 4. 1929 Praha

indolog, překladatel ze sanskrtu a prákrtů, z páli, bengálštiny a sinhalštiny

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studoval 1948-52 staroindickou filologii a srovnávací vědu náboženskou, od roku 1951 též bengálštinu; 1952 získal titul PhDr. v oboru bengálština - indologie, 1994 hodnost CSc. v oboru staroindické filologie. Od 1951 působil jako asistent a od 1955 jako odborný asistent indologického semináře Univerzity Karlovy; 1967 se habilitoval jako docent pro staroindickou filologii a stal se vedoucím indického oddělení na katedře věd o zemích Asie a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V říjnu 1968 byl uvolněn k práci na kritickém pálijském slovníku v Královské dánské akademii věd a umění a k přednáškám na univerzitě v Kodani. Roku 1970 byl jmenován docentem sanskrtu a indologie na univerzitě v kanadském Torontu, od 1971 působil jako lektor Institutu pro indickou filologii na univerzitě v Kodani. Od 1996 je v důchodu. Zabýval se staroindickou, prákrtskou a pálijskou filologií a staroindickou erotikou, podílel se na přípravě kritického pálijského slovníku. Sestavil učebnici sanskrtu, z něhož (vedle páli, bengálštiny a sinhalštiny) také překládal.

Překlady z bengálštiny

Dhar, Pareš: Píseň revoluce (B, Nový Orient, 1/1954)
Vandé mátaram (B, Nový Orient, 3/1956, + Jan Blahoslav Čapek [přebásnil])

Překlady z páli

Výklad o plodech šramanství (Sámaččaphalasutta, buddhistický traktát, in: Filosofická koncepce nejstaršího buddhismu, Filosofický časopis, 1968; samostatně, Praha, DharmaGaia 1992)

Překlady ze sanskrtu a prákrtů

Lev a zajíc (P, Pionýrské noviny, 2/1956)
Šúdraka: Hliněný vozíček (Mrččhakatikam; D, Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1959, + Jaroslav Pokorný)
Příběhy copatých mnichů (Bharatakadvátrinšiká, sbírka satirických vyprávění, Nový Orient 1967; samostatně Praha, Academia 1967)