Dvořáková Věra

Dvořáková Věra* 12.4.1927 Praha
† 11. 5. 2019

překladatelka z francouzštiny

Rozená Batistová. Od roku 1946 studovala obor srovnávací literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, roku 1949 byla z politických důvodů ze studia vyloučena, roku 1990 získala titul PhDr. Prošla řadou různých zaměstnání, od počátku 60. let se intenzivně věnovala překladatelské práci. Překládá současnou francouzskou prózu, esejistiku a filozofická díla.

Ocenění:
1968 – Výroční cena Mladé Fronty
1998 – Cena Obce překladatelů
2005 – nominace na Jugmannovu cenu
2007 – Výroční cena nakl.Vyšehrad
2008 – Nejkrásnější kniha roku (spolu s nakl. Vyšehrad)

Překlady z francouzštiny

Foucault, Michel: Dějiny šílenství (Histoire de la Fobie a l´âge classique; E, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1904)
Dutourd, Jean: Vejce pro maršála (Au bon beurre; R, Praha, Mladá Fronta 1962)
Le Clézio, Jean-Marie: Zápis o katastrofě (Le Proces-verbal; R, Praha, Odeon 1963)
Saint-Exupéry, Antoine de: Citadela (Citadelle; R, Praha, Vyšehrad 1975; Praha, Vyšehrad 1984; Praha, Vyšehrad 1994; Praha, Vyšehrad 1996; Praha, Vyšehrad 1998; Praha, Vyšehrad 2003; Praha, Vyšehrad 2004)
Dutourd, Jean: Hrůzy lásky (Les horreurs de l´amour; R, Praha, Mladá Fronta 1966; Praha, Mladá Fronta 1981)
Musset, Alfred de: Dílo. Povídky (PP, Praha, Odeon, 1966)
Sarraute/Sarrautová/, Nathalie: Pan Martereau (Martereau; R, Praha, Odeon 1966)
Le Clézio, Jean-Marie: Horečka (La Fievre; NN, Praha, Odeon 1967)
Duras/Durasová/,Marguerite: Vicekonzul (Vice-consul; R, in Moderato cantabile / Vicekonzul, Praha, Odeon 1968)
Duras/Durasová/, Marguerite: Moderato cantabile (Moderato cantabile; R, in Moderato cantabile / Vicekonzul, Praha Odeon 1968)
Proust, Marcel: Eseje (EE, Praha, Mladá Fronta 1968; Olomouc, Votobia 1996)
Chevallier, Gabriel: Zvonokosy II (Clochemerle Babylone; R, Praha, Odeon 1969)
Chevallier, Gabriel: Zvonokosy III (Clochemerle les Bains; R, Praha, Odeon 1969)
Sarrautte/Sarrautová/, Nathalie: Portrét neznámého (Portrait d´un inconnu; R, Praha, Odeon 1969)
Lacroix, Jean: Smysl člověka (Le sens du dialogue; E, Praha, Vyšehrad 1970, + Jiří Beran)
Sue, Eugene: Tajnosti pařížské (Les Mysteres de Paris; R, Praha, Odeon 1970; Praha, Svoboda 1992)
Marcel, Gabriel: K filosofii naděje (VE, Praha, Vyšehrad 1971, + M.Žilina)
Foucault, Michel: Psychologie a duševní nemoc (Maladie mentale et psychologie; E, Praha, Horizont 1971, Praha, Dauphin 1997)
Bazin, Hervé: Olej do ohně (L´Huile sur le feu, R, Praha, Mladá Fronta 1973)
Zola, Émile: Člověk bestie (La Bete humaine; R, Praha, Odeon 1973)
Gascar, Pierre: Setba (La Graine; R, Praha, Mladá Fronta 1976)
Guilloux, Louis: Nedělní lampa (La maison du peuple, R, Praha, Svoboda 76)
Schwarz-Bart, Simone: Divotvorná Télumé (Plui et vent sur Télumée Miracle; R, Praha, Odeon 1976)
Aycard, Albert: Silnice (La Route, R, Praha, Vyšehrad 1977)
Merle, Robert: Malevil (Malevile; R, Praha, Odeon 1983; Praha, Svoboda, 1992)
Nourissier, François: Zákaz vycházení (Allemande; R, Praha, Odeon 1978)
Decoin, Didier: John Peklo (John L´Enfer, R, Praha, Odeon 1981)
Nourissier, François: Hájemství v oblacích (L´Empire des nuages; R, Praha, Odeon 1986)
Borniche, Roger: Třikrát inspektor Borniche (z toho pov. Le Maltais, Praha, Odeon 1988)
Coatmeur, Jean: Přehmat (La Bavure, R, Praha, Odeon 1989)
Charriere, Henri: Banco (Banco; R, Liberec, Dialog 1993; Praha, BBart 1999; Praha, BBart 2OO5)
Hémon, Louis: Maria Chapdelainová (Maria Chapdelaine; R, Praha, Vyšehrad 1994)
Lévinas, Emmanuel: Etika a nekonečno (VE, Praha, OIKOYMENH 1994, + M.Reichert)
Prieur, Jean: Duše zvířat (L´âme des animaux, + L.Šavlíková, NN, Praha, Mladá Fronta 1994)
Tändzin Gjamccho – Carrière, Jean-Claude: Síla buddhismu (La force du bouddhisme, E, Praha, Mladá Fronta 1996)
Germain, Sylvie: Kniha nocí (Le Livre des Nuits; R, Praha, Dauphin 1997)
Bourdieu, Pierre: Teorie jednání (Raisons pratiques; E, Praha, Karolinum 1998)
Fejtö, François: Rekviem za mrtvou říši (Requiem pour un empire défunt. Histoire de la destruction de l´Autriche-Hongrie; Praha, Academia 1998)
Saint-Exupéry, Antoine de: Letec a živly (Le pilote et les puissances naturelles; A, Praha, Vyšehrad 1998)
Teilhard de Chardin, Pierre: Jak věřím (Comment je crois; E, Praha, Vyšehrad 1998)
Tournier, Michel: Meteory (Les Météores; R, Praha, Melantrich 1998)
Aron, Raymond: Historie XX.století (Une histoire du vingtième siecle; E, Praha, Academia 1999, + další překladatelé)
Bourdieu, Pierre: Nadvláda mužů (La domination masculine; E, Praha, Karolinum 2000)
Le Goff, Jacques: Zrození očistce (La naissance du Purgatoire; VE, Praha, Vyšehrad 2000)
Ricoeur, Paul: Čas a vyprávění I(Temps et récit I; E, Praha, OIKOYMENH 2000, + M.Petříček)
Eribon, Didier: Michel Foucault (Michel Foucault; Biogr., Praha, Academia 2002)
Gallo, Max: Zlatá doba (Belle époque; R, Praha, Bbart 2002)
Duby, Georges: Rytíř, žena a kněz (Le chevalier, la femme et le prêtre; E, Praha, Karolinum 2003)
Germain /Germainová/, Sylvie: Jantarová noc (Nuit d´Ambre; R, Praha, Academia 2005)
Le Goff, Jacques: Hledání středověku (A la recherche du Moyen-Age; VE, Praha, Vyšehrad 2005)
Favier, Jean: Zlato a koření (De l´or et des épices; VE, Praha, Garamond 2006)
Le Goff, Jacques: Tělo ve středověké kultuře (Une Histoire du corps au Moyen-Age; VE, Praha, Vyšehrad 2006)
Bloy, Léon: Stránky z díla (Pages de Léon Bloy; E, Praha, Triáda 2007)
Tournier, Michel: Chvalořečení (Célébration; + J.Fialová, E, Praha, Garamond 2007)
Saint-Exupéry, Antoine de: Kameny chrámu (výbor z Citadely; E, Praha, Vyšehrad 2008)
Saint-Exupéry, Antoine de: Tanečnice Manon (Manon, danseuse; NN, Praha, Vyšehrad 2008)
Ancion, Nicolas: Jak správně zabíjet (Nous sommes tous les playmobiles; NN, Praha, Dauphin 2009)
Berr /Berrová/, Hélène: Deník (Journal; E, Praha, Vyšehrad 2009)
Jouhandeau, Marcel: Jak dosáhnout počestnosti (výbor; NN, Praha, Triáda 2009)
Jouanne, Arlette: Bartolomějská noc (La Saint-Barthélémy; VE, Praha, Garamond 2010)
Maritain /Maritainová/, Raissa: Velká přátelství (Les grandes amitiés; E, Praha, Triáda 2012)
Dom Samuel: Celým srdcem (De tout coeur. Sur l´avenir chrétien de notre temps; E, Praha, Triáda 2013)

poslední aktualizace: 19.7.2014