Drozda Miroslav

Drozda Miroslav* 1. 10. 1924 Suchdol nad Lužicí
† 8. 4. 1990 Praha

literární vědec, rusista, vysokoškolský pedagog, překladatel z ruštiny

Maturoval roku 1943, do konce války pracoval jako pomocný dělník ve Škodových závodech v Plzni. Po válce vystudoval obor čeština - ruština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1950 získal titul PhDr., 1955 získal vědeckou hodnost CSc. a 1962 vědeckou hodnost DrSc. Od 1951 působil na Univerzitě Karlově jako vědecký aspirant, 1956 se stal docentem a 1964 byl jmenován profesorem ruské a sovětské literatury. Patřil mezi přední osobnosti české poválečné rusistiky. Svůj badatelský zájem soustředil na dějiny ruské literatury, jíž se zabýval jak po stránce literárněhistorické, tak po stránce teoretické. Je autorem řady úvodních studií a doslovů, intenzivně se věnoval i činnosti kritické. Spoluredigoval Slovník národů SSSR, připravil české vydání čtyřsvazkových Dějin ruské sovětské literatury (1965). Roku 1970 byl nucen z univerzity odejít, od 1971 byl zaměstnán jako technický úředník, svému oboru se však věnoval i nadále, v 70. a 80. letech publikoval své původní práce i překlady pod vypůjčenými jmény kolegů. Překládal z ruštiny především odborné literárněvedné texty, dála díla s filmovou tematikou i beletrii.

Překlady z ruštiny

Beljajev, Albert Andrejevič: Ideologický boj a literatura. Kritický rozbor americké sovětologie (Ideologičeskaja borba i litěratura; LF, Praha, Svoboda 1978, jako Jaroslav Šanda, + Jaroslav Šanda, Jaroslav Žák)
Bursov, Boris Ivanovič: Dostojevskij a jeho svět (Ličnost Dostojevskogo; LF, Praha, Odeon 1978, jako Jaroslav Žák, + Jaroslav Žák)
Ejzenštejn, Sergej michajlovič: Paměti (Memuary; LF, Praha, Odeon 1987, jako Olga Žáková, + Jaroslav Žák)
Ginzburg /Ginzburgová/, Lidija Jakovlevna: Psychologická próza (O psichologičeskoj proze; LF, Praha, Odeon 1982, jako Jaroslav žák a Olga Žáková)
Giffenšefer, Veniamin Cezarevič: Osudy novely a romábu (Okno v bolšoj mir; výbor statí, Praha, Lidové nakladatelství 1979, jako Olga Žáková, + Jaroslav Žák)
Gorkij, Maxim: Slovo o proměně světa (výbor statí, Praha, Svoboda 1978, jako Jaroslav Žák, + Jaroslav Žák)
Gromov, Jevgenij Sergejevič: Osud umělce. Filmová avantgarda a Lev Kulešov (Lev Vladimirovič Kulešov; LF, Praha, Československý flmový ústav 1990, jako Josef Zumr)
Lotman, Jurij Michajlovič: Puškin (výbor statí, Praha, Lidové nakladatelství 1987, jako Jiřina Zumrová)
Lunačarskij, Anatolij Vasiljevič: Stati o umění 1. Estetika, kulturní politika, teorie literatury (výbor statí, Praha, Odeon 1975, jako Jiří Honzík, + Luboš Dobrovský, Ludmila Dušková, Milan Jungmann, Věra Jungmannová, Jasněna Kohoutová, Jiřina Zumrová)
Lunačarskij, Anatolij Vasiljevič: Stati o umění 2. Dějiny kritiky, západoevropská literatura, ruská a sovětská literatura (výbor statí, Praha, Odeon 1977, jako Jiří Honzík, + Milan Jungmann, Věra Jungmannová, Jasněna Kohoutová, Otakar Mohyla, Josef Zumr, Jiřina Zumrová)
Lunačarskij, Anatolij Vasiljevič: Stati o umění 3. Divadlo, film, hudba, výtvarné umění (výbor statí, Praha, Odeon 1977, jako Jiří Honzík, + Maita Arnautová, Milan Jungmann, Věra Jungmannová, Otakar Mohyla, Josef Zumr, Jiřina Zumrová)
Meletinskij, Jeleazar Mojsejevič: Poetika mýtu (Poetika mifa; LF, Praha, Odeon 1989, jako Jaroslav Žák, + Jaroslav Žák)
Odojevskij, Vladimir Fedorovič: Malíř (P, in: Poraněné sny, Praha, Odeon 1974, jako Jiří Honzík; in: Malířské povídky, Praha, Svoboda 1985, jako Jiří Honzík)
Odojevskij, Vladimir Fedorovič: Proč je na pováženou, prochází-li se více panenek po Něvské třídě v houfu (P, in: Poraněné sny, Praha, Odeon 1974, jako Jiří Honzík)
Patoličev, Nikolaj Semenovič: Zkouška zralosti (Ospytanije nna zrelost; ..., Praha, Svoboda 1978, jako Jaroslav Žák, + Jaroslav Žák, Vladimí Novotný)
Skaftymov, Alexandr Ivanovič: Černyševskij a George Sandová (výbor statí, in: Myšlenka a tvar, Praha, Lidové nakladatelství 1976, jako Jiří Honzík)
Stanislavskij, Konstantin Sergejevič: Můj život v umění (Moja žizň v iskusstve; LF, Praha, Odeon 1983, jako Olga Žáková, + Jaroslav Žák)
Žirmunskij, Viktor Maximovič: O hrdinském eposu (slovanském a středoasijském) (výbor statí, Praha, Lidové nakladatelství 1984, jako Jiřian Táborská)
Žirmunskij, Viktor Maximovič: Poezie A. Bloka (výbor statí, in: Poetika a poezie, Praha, Odeon 1980, jako Jiří Honzík)
Žirmunskij, Viktor Maximovič: O hrdinském eposu (slovanském a středoasijském) (Narodnyj geroičeskij epos. Sravnitel'noje literaturovedenije; výbor statí, Praha, Lidové nakladatelství 1984, jako Jiřina Táborská)
Žirmunskij, Viktor Maximovič: Poezie Alexandra Bloka (Poezija Aleksandra Bloka; pojednání, in: Poetika a poezie, Praha, Odeon 1980, jako Jiří Honzík)