Dědeček Jiří

Dědeček Jiří* 13. 2. 1953 Karlovy Vary

písničkář, spisovatel, překladatel z francouzštiny

Po maturitě na střední všeobecně vzdělávací škole v Praze (1971) a dvou semestrech na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy studoval 1972-76 knihovnictví a vědecké informace na Filozofické fakultě (absolvoval prací Společenská funkce vědeckofantastické literatury), studium scenáristiky a dramaturgie (1982-87) na Filmové fakultě Akademie múzických umění ukončil prací Jazyk scenáristy Jiřího Brdečky. 1977-83 byl zaměstnán u Pražské informační služby jako tlumočník, od 1983 je ve svobodném povolání. 1974-86 působil v autorské a interpretační dvojici s Janem Burianem, pokračoval samostatně. Od 1994 spolupracuje s brněnským studiem České televize (pořad Host do domu). 1995 vydal své písně na CD pod názvem Reprezentant lůzy. Textařskou a básnickou tvorbou vědomě navazuje na městský folklor (sbírky Měsíc nad sídlištěm, 1987, Znělky, 1991, Defilé, 1991). V souboru prozaických útržků Oběžník (1989 Mnichov, 1990) se prolíná osobní rovina se společenskými a politickými úvahami. Z francouzštiny překládá písňové texty.

Překlady z francouzštiny

Brassens, Georges: Klejme píseň dokola (VB [písňové texty], Praha, Panton 1988)