Camutaliová Irena

Camutaliová Irena* 24. 4. 1926 Praha
† 17. 1. 2008

rusistka, vysokoškolská pedagožka, překladatelka z ruštiny

Vystudovala ruštinu a angličtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a 1952 obhájila doktorát rozborem a kritikou překladu divadelní hry A. N. Ostrovského Les. Od 1950 působila na katedře rusistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v oboru fonetika-gramatika a teorie překladu ve speciálním semináři prof. Bohumila Mathesia pro doškolování mladých rusistů, kteří po válce začínali pracovat jako překladatelé a redaktoři v nově vznikajících nakladatelstvích a vydavatelstvích. Od 1972 do odchodu do důchodu 1990 působila v týchž oborech na katedře překladatelství a tlumočnictví. Během své převážně pedagogické činnosti publikovala řadu odborných statí, skript i učebnic (samostatně i v kolektivu) z oboru ruské lingvistiky, stylistiky, teorie a kritiky překladu. Od 1948 přeložila rovněž řadu statí, resumé z češtiny do ruštiny. 1989-95 přispívala také do původně studentského samizdatového časopisu Volného sdružení českých rusistů, v posledních letech spolupracuje s odborným týmem rusistů při Slovanském ústavu a Slovanské knihovně při shromažďování, třídění a postupné publikaci dosud nezpracovaného materiálu o působení poříjnové ruské emigrace v bývalé ČSR. Specializuje se na literáty kolem časopisu Volja Rossii, básníka K. Balmonta a prozaičku Teffi. Významně se autorsky podílela na učebnici Ruština pro samouky (2001).

Překlady z ruštiny

Ostrovskij, Alexandr Nikolajevič: Perný chlebíček (Trudovoj chljeb; D, in: Spisy A. N. Ostrovského, Praha, SNKLHU 1952)
Ostrovskij, Alexandr Nikolajevič: Srdce není z kamene (Serdce ně kameň; D, in: Spisy A. N. Ostrovského, Praha, SNKLHU 1955)
Turgeněv, Ivan Sergejevič: Šlechtické hnízdo (Dvorjanskoje gnezdo; R, Praha, SNKLHU 1958; Praha, Lidové nakladatelství 1970)
Na moři (VP [klasiků dětské litertury, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1959)

poslední aktualizace: 2.9.2016