Černá Irena

Černá Irena* 3. 4. 1950 Žatec

překladatelka z francouzštiny, angličtiny a latiny

Rozená Kindlová. Po maturitě (1968) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Žatci studovala 1968-73 latinu a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od 1985 se věnuje překladatelské činnosti ve svobodném povolání. Překládá z francouzštiny a angličtiny, především uměleckou prózu, díla literatury faktu a populárně-vědecké publikace; v malé míře se zabývá i překládáním z latiny.

Překlady z angličtiny

Coscarelli /Coscarelliová/, Kate: Stoprocentní dědic (Heir Apparent; R, Praha, Alpress 1996)
Crichton, Michael: Let číslo 545 (Airframe; R, Praha, Baronet 1998)
Hamilton, Nigel: Monty (Monty; literatura faktu, Praha, Baronet 1998)
James, Peter: Parazit (Host; R, Praha, Naše vojsko 1995)
James, Peter: Srdíčko (Sweetheart; R, Praha, Naše vojsko 1996)
James, Peter: Zlé sny (Dreamer; R, Praha, Gemini 1993)
Rankin, Robert: Zahrada nadpozemských rozkoší (The Garden of Unearthly Delights; R, Praha, Talpress 1997)
Tamplin, Ronald: Nejkrásnější milostné dopisy (Famous Love Letters; literatura faktu, Bratislava, Perfekt 1996)

Překlady z francouzštiny

Decaux, Alain: Velké záhady minulosti (Grands secrets / Grandes énigmes; literatura faktu, Praha, Svoboda 1993)
Duchenne, Albert: Soukromý detektiv (Le détective privé; životopis, Praha, Svoboda 1988)
Encyklopedie Larousse pro mládež (naučná literatura, Praha, Albatros, 1992-94, + další překladatelé)
Guedj, Denis: Papouškův teorém (Le théorème du Perroquet; R, Praha, Ikar 2000)
Jullian, Marcel: Karel Veliký (Charlemagne; R, Praha, Svoboda 1995)
Prunier, Jame's: Malá kronika letectví (Le livre des pilotes de l'Enfer; populárně naučná literatura, Bratislava, Mladé letá 1995)
Schweighoffer /Schweighofferová/, Nathalie: Bylo mi dvanáct let (J'avais douze ans; životopis, Praha, Svoboda 1994)
Simenon, Georges: Kočka (Le Chat; R, Praha, Svoboda 1987)