Bělič Oldřich

Bělič Oldřich* 9. 6. 1920 Násedlovice (u Hodonína)
† 13. 6. 2002

literární vědec, hispanista, překladatel ze španělštiny

Roku 1939 začal studoval románskou a slovanskou filologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, studia dokončil po válce. Absolvoval 1947 a přesídlil do Olomouce, kde se stal profesorem Slovanského gymnázia. Souběžně byl 1947-50 lektorem a 1950-54 odborným asistentem na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a 1954-58 byl docentem na Vysoké škole pedagogické v Olomouci. Potom přešel na katedru romanistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde 1958-63 působil jako docent, 1963 byl jmenován profesorem a 1968-69 byl vedoucím katedry. Zabýval se dějinami klasické i moderní španělské literatury (Španělská literatura, 1968, Stručné dějiny španělského dramatu, 1977) a dějinami literatur Latinské Ameriky (O kubánské literatuře, 1964, Stručné dějiny chilské litertury, 1980). V centru jeho vědeckého zájmu stojí dílo M. de Cervantese (Cervantesův Don Quijote, jeho smysl a význam, 1955) a žánr pikareskního románu (Španělský pikareskní román a realismus, 1963). Věnuje se rovněž španělskému verši (En busca del verso espaňol, 1975, Rozbory hispanských básnických textů, 1984) a strukturální analýze textů (Análisis estructural de textas hispanos, Madrid 1969). Kromě odborných prací vydaných knižně publikoval značné množství vědeckých statí, popularizačních článků a recenzí v odborném tisku i časopisech. Podílel se na vybudování české hispanistiky. Překládal ze španělštiny.

Překlady ze španělštiny

Chabás, Juan: Dějiny španělské literatury (Nueva y manual historia de la literatura espanola; LF, Praha, SNKLHU 1960)
Kolumbus, Kryštof: Cesty Kryštofa Kolumba. Deníky listy, dokumenty (výbor, Praha, Orbis 1958, + Jiřina Běličová, Jiří Damborský)
Luna, Juan de: Druhá část Lazarilla z Tormesu (Segunda parte de Lazarillo Tormes; R, in: Tři španělské pikareskní romány, Praha, Odeon 1980)
Valle-Inclán:, Ramón de: Tyran Banderas (Tirano Banderas; R, Praha, SNKLHU 1956, + Jiřina Běličová; Praha, Odeon 1985)
Život Lazarilla z Tormesu (La vida de Lazarillo de Tormes; R, Praha, SNKLHU 1953; in: Tři španělské pikareskní romány, Praha, Odeon 1980)

poslední aktualizace: 16. 5. 2017