Bečka Jan

Bečka Jan* 7. 3. 1938 Praha
† 10. 7. 2014


barmanista, historik, politolog, překladatel z barmštiny

Vystudoval Filologickou fakultu Univerzity Karlovy (1962), obor barmština, angličtina, čeština, a Rangúnskou univerzitu v Barmě (1958-60). Na Univerzitě Karlově získal 1984 titul PhDr. a 1992 titul CSc. Od 1964 pracoval v Orientálním ústavu Československé akademie věd v oddělení Jižní a jihovýchodní Asie (1990-95 oddělení vedl). Působil též jako externí učitel barmštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1965-68 a 1991), jako pomocný výkonný redaktor dvouměsíčníku New Orient Bimonthly (1966-67) a člen redakční rady časopisu Nový Orient (1990-94). Od 1996 je mimořádným a zplnomocněným velvyslancem České republiky v Thajském království, v Kambodžském království, Laoské lidově demokratické republice a Myanmarském svazu. Zabývá se moderními dějinami a soudobou politickou problematikou Barmy a dalších zemí jihovýchodní Asie, vlivem buddhismu ve společenském životě zemí regionu. Je autorem vědeckých monografií a první české učebnice barmského jazyka (1985), publikoval řadu vědeckých a popularizačních článků, překladů a studií v domácích i zahraničních sbornících a časopisech.

Překlady z barmštiny

Aun Schan Su Ťij: Žít beze strachu (E, Nový Orient, 6/1993)
Daun Nwe Schwei: Tvrdé srdce (B, Nový Orient, 3/1983, + Stanislava Vavroušková)
Nei Thwei Ni: Rybník za vesnicí (B, Nový Orient, 3/1983, + Stanislava Vavroušková)
Nu Jin: Květinový záhon (B, Nový Orient, 7/1982, + Stanislava Vavroušková)
Nu Jin: Po žních (B, Nový Orient, 7/1982, + Stanislava Vavroušková)
Nu Jin: Šňůry korálků (B, Nový Orient, 7/1982, + Stanislava Vavroušková)
Tchin Lin: Jak prodat knihu (P, Nový Orient, 1/1992)
Tin Mou: Lenivost (B, Nový Orient, 6/1984, + Stanislava Vavroušková [přebásnila])
Tin Mou: Písně psané v loďce (B, Nový Orient, 1/1984, + Stanislava Vavroušková [přebásnila])
Tin Mou: Zavřené dveře (B, Nový Orient, 3/1983, + Stanislava Vavroušková)

poslední aktualizace: 16. 5. 2017