Barbaš Jiří

Barbaš Jiří* 31. 3. 1930 Praha
† 25. 12. 2006

překladatel z ruštiny

Po maturitě (1951) na gymnáziu v Praze-Karlíně studoval 1951-56 obor ruština - čeština na Filologické fakultě Univerzity Karlovy; 1969-72 absolvoval nástavbové studium nakladatelská praxe na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy. 1956-74 působil jako nakladatelský redaktor, posledních deset let v Lidovém nakladatelství v Praze. 1974-96 pracoval jako korektor v Grafických závodech Svoboda v Praze. Od 1994 spolupracuje s několika pražskými nakladatelstvími jako redaktor a korektor. Překládá z ruštiny, převážně prózu sovětského období; porůznu časopisecky (např. 1974 ve Vědě a technice mládeži) převyprávěl Nasredinovy příběhy.

Překlady z ruštiny

Adabašjan, Alexandr - Michalkov, Nikita: Transsibiřský expres (Transsibirskij ekspress; N, Praha, Lidové nakladatelství 1982)
Aljochin, Gleb: Mrtvý chytá živého (Mjortvyj chvatajet živogo; R, Praha, Svět sovětů 1963)
Anaňjev, Anatolij: Než spadne žhavý déšť (Tanki idut rombom; R, Praha, Naše vojsko 1965; Praha, Naše vojsko 1988)
Andronikov, Iraklij: Záhadná N. F. I. (VP, Praha, Lidové nakladatelství 1974, + Emanuel Frynta)
Anekdoty s Krokodýlem (výbor anekdot, Praha, Lidové nakladatelství 1972)
Asanov, Nikolaj a Sturitis, Jurij: Jantarové moře (Jantarnoje more; R, Praha, Svět sovětů 1966)
Badigin, Konstantin: Plavba na Modrém tuleni (Sekret gosudarstvennoj važnosti; R, Praha, Práce 1979)
Gagarin, Stanislav: Muž trojí tváře (Tri lica Janusa; N, Praha, Lidové nakladatelství 1988)
Gansovskij, Sever: Černý kámen (VP, Praha, Lidové nakladatelství 1985 + Jiří Janda)
Gansovskij, Sever: Nová signáLidové nakladatelstvíí (Novaja signalnaja; in: V. Uspenskij: Zkáza oddílu, P, Praha, Svět sovětů 1965)
Gerasimov, Josif: Slavíci (Solovji; R, Praha, Práce 1981, + Zuzana Huláková)
Gor, Gennadij: Hosté u Uázy (Gosti s Uazy; N, Praha, Svět sovětů 1964)
Kim, Roman: Škola přízraků (Škola prizrakov; N, Praha, Svět sovětu 1967)
Lipatov, Vil: Pravda inženýra G. (Igor Savvovič; R, Praha, Lidové nakladatelství 1982)
Parnov, Jeremej: Operace Černý oceán (Krasnyj bambuk - Čornyj okean; R, Praha, Práce 1985)
Sažin, Petr: Sevastopolská kronika (Svastopolskaja chronika; beletrizované memoáry, Praha, Naše vojsko 1984)
Simonov, Konstantin: Reportáže 1941/1945 (výbor, in: Reportáže, Praha, Lidové nakladatelství 1980, + Jaroslav Hulák)
Sobolev, Anatolij: Záchranná plavba Poseidónu (Štormovoj peleng; R, Praha, Mladá fronta 1988)
Zalygin, Sergej: SoLidové nakladatelstvíá rokle (Soljonaja paď; R, Praha, Lidové nakladatelství 1974)

poslední aktualizace: 2.9.2016