Balajková Anetta

Balajková Anetta* 25. 6. 1923 Praha
† 20. 6. 2002

překladatelka z polštiny

Po maturitě (1942) na Dívčím reálném gymnáziu v Praze studovala v letech 1945-52 obor čeština - polština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1949-80 pracovala jako překladatelka a tlumočnice. Překládá v širokém rozpětí z polštiny, překládala rovněž knihy pro děti, nevyhýbala se ani detektivnímu žánru.

Překlady z polštiny

Borski, Lech: Talisman z azurové země (Talisman z blękitnego kraju; R, Praha, Albatros 1990)
Brandys, Marian: Trampoty s paní Walewskou (Kłopoty z pania Walewska; E, Praha, Lidové nakladatelství 1975)
Bratny, Roman: Neklidné stopy (Niespokojne topy; LF, Praha, Lidová demokracie 1961)
Bratny, Roman: Kolumbové dvacátého ročníku (Kolumbowie; R, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1965)
Broszkiewicz, Jerzy: Doktor Twardowski (Doktor Twardowski; R, Praha, Práce 1987)
Broszkiewicz, Jerzy: Velká, větší, největší (Wielka, wieksza, najwieksza; R, Státní nakladatelství dětské knihy 1963)
Dobrowolski, Stanisław R.: Sága rodu (Saga rodu; Praha, rodinná kronika, Praha, Lidové nakladatelství 1974)
Dygat, Stanisław: Bodamské jezero (Jezioro Bodeńskie; R, Praha, Evropský literární klub 1948)
Górnicki, Wiesław: V zemi, kde roste pepř (Gdzie rośnie pieprz; LF, Praha, Státní nakladatelství politické literatury 1963)
Górnicki, Wiesław: Cesta za hrstí rýže (Podróž po garść ryžu; LF, Praha, Svoboda 1966)
Grodzieńska /Grodzieňská/, Stefania: Ze vzpomínek konferenciérky (Ze wspomnień chałturzvstki, LF [vzpomínky], Praha, Orbis 1966)
Hen, Józef: Jokohama (Jokohama a Mgielka; R, in: Jokohama, Praha, Lidové nakladatelství 1980)
Hen, Józef: Obláček (Mgielka; R, in: Jokohama, Praha, Lidové nakladatelství 1980)
Huzik, Władysław: Ukradené tváře (Ukradzione twarze; R, Praha, Mladá fronta 1988)
Iwaszkiewicz, Jarosław: Červené štíty (Czerwone tarcze; R, Praha, Odeon 1980)
Kossak /Kossaková/, Zofia: Úmluva (Przvmierze; R, Praha, Lidová demokracie 1969)
Kruczkowski, Leon: Paví pera (Pawie pióra; R, Praha, Československý spisovatel 1949)
Krzvwicka /Krzvwická/, Irena: Rodina Martenů (Rodzina Martenów; R, Praha, Mladá fronta 1953)
Krzvwicka /Krzvwická/, Irena: Setba budoucnosti (Siew przvszłości; R, Praha, Mladá fronta 1955)
Kuśniewicz, Andrzej: Eroica (Eroica; R, in: Lekce mrtvého jazyka / Eroica, Praha, Odeon 1990)
Kuśniewicz, Andrzej: Král obojí Sicílie (Król Obojga Sycylii; R, Praha, Odeon 1975)
Kuśniewicz, Andrzej: Lekce mrtvého jazyka (Lekcja martwego jezyka; R, in: Lekce mrtvého jazyka / Eroica, Praha, Odeon 1990)
Kuśniewicz, Andrzej: Třetí království (Trzecie królestwo; R, Praha, Naše vojsko 1987)
Malewska /Malewská/, Hanna: Kamení bude volat (Kamenie wołać będą; R, Praha, Vyšehrad 1974)
Nałkowska /Nałkowská/, Zofia: Hadi a růže (Węże i róźe; R, Praha, Melantrich 1983)
Nałkowska /Nałkowská/, Zofia: Hranice (Granica; R, Praha, Lidové nakladatelství 1978)
Niziurski, Edmund: Eskulapův přístav (Przystań Eskulapa; R, Praha, Mladá fronta 1965)
Niziurski, Edmund: Kniha uličníků (Ksiega urwisów; R, Praha, Mladá fronta 1957)
Niziurski, Edmund: Lawrensova smrt (Śmierć Lawrensa; PP, Praha, Naše vojsko 1956)
Niziurski, Edmund: Podivuhodná dobrodružství Marka Pihouna (Niewiarvgodne przygody Marka Piegusa; R, Praha, Mladá fronta 1965)
Nový tanec la-ba-da, polské povídky (VP, Praha, Melantrich 1982)
Popławska /Popławská/, Halina: Kord na vějíři (Szpada na wachlarzu; R, Praha, Práce 1981)
Posmyszowa /Posmyszová/, Zofia: Prázdniny na Jadranu (Wakacje nad Adriatykiem; R, Praha, Naše vojsko 1979)
Przybyszewski, Stanisław: Křik (Krzyk; R, Praha, Odeon 1978)
Rusinek, Michał: Z barikády do údolí hladu (Z barykady w doline głodu; LF, Praha, Mír 1950

Sienkiewicz, Henryk: Na poli slávy (Na połu chwaly; R, Praha, Melantrich 1988)
Stawiński, Jerzy Stefan: Hodina V (Godzina W; PP, Praha, Naše vojsko 1961)
Stawiński, Jerzy Stefan: Honba za Adamem (Pogoń za Adamem; R, Praha, Svobodné slovo 1966)
Stawiński, Jerzy Stefan: Narozeniny mladého Varšavana (Młodego warszawiaka zapiski z urodzin; R, Praha, Naše vojsko 1985)
Szaniawski, Jerzy: Profesor Tutka (Profesor Tutka; PP, Praha, Vyšehrad 1972)
Tomaszewska /Tomaszevská/, Marta: Soudce (Sędzia; R, Praha, Práce 1979)
Wolanowski, Lucjan: Horko a horečka (Upał i goracka; LF, Praha, Avicenum 1975)
Wolanowski, Lucian: Neklidné Tichomoří (Ocean nie bardzo spokojny; LF, Praha, Svoboda 1970)
Żeromski, Stefan: Předjaří (Przedwiośnie; R, Praha, Odeon 1970)

poslední aktualizace: 2.9.2016