Bušková Marta

Bušková Marta* 6. 4. 1946 Korytná (u Uherského Hradiště)

koreanistka, překladatelka z korejštiny

Rozená Juřenová. Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor koreanistika - kulturní dějiny Dálného východu (1971-76). Po ukončení studia působila na ministerstvu zahraničního obchodu jako tlumočnice na obchodním oddělení československého vyslanectví v Pchjongjangu (1977-79). Po návratu byla na studijním pobytu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, který přerušila opakovanou mateřskou dovolenou. Roku 1986 obhájila disertační práci (PhDr.) na katedře věd o zemích Asie a Afriky. V letech 1986-92 pracovala v knihovně Orientálního ústavu Československé akademie věd; současně byla výkonnou redaktorkou Archivu orientálního. Od 1991 přednáší v Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dějiny Koreje, politický a hospodářský zeměpis, kapitoly z kulturních dějin Koreje, vede jazykové kurzy a podílí se na přípravě učebních textů a skript. Překládá korejské filmy, píše články a recenze do Nového Orientu a denního tisku, hesla do českých i zahraničních encyklopedií.

Překlady z korejštiny

Kim U-džung: Každá ulice je dlážděna zlatem (Praha, Olympia 1966, + Jiřina Růžová, z angličtiny s přihlédnutím ke korejskému originálu)
Korea data a fakta (LF, Praha, Nakladatelství Jan 1993, z angličtiny s přihlédnutím ke korejskému originálu; Praha, Jan Krigl 1995)
Tváře a osudy. Moderní korejské povídky (VP, Praha, Brody 1999, + Vladimír Pucek, Zdenka Klöslová)