Bublová Marie

Bublová Marie* 30. 10. 1926 Olší (u Velkého Meziříčí)

lingvistka, překladatelka z bulharštiny

Rozená Slabá. Po absolvování obchodní školy a dělnické přípravky vystudovala 1950-55 bulharistiku a rusistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, školní rok 1952-53 absolvovala na univerzitě v Sofii. Více než tři desetiletí (1955-87) působila na katedře slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; byla lektorkou bulharštiny, vedla překladatelské semináře, vyučovala teorii a praxi překladu. Je autorkou skript a praktických učebnic bulharštiny. Překládá z bulharštiny prózu, četné překlady bulharských povídek otiskovala v periodickém tisku.

Překlady z bulharštiny

Cončev, Dončo: Pravidla hry (Pravilata; R, Praha, Mladá fronta 1989, jako Marie Bublová)
Ignatov, Petr: Srdce pro všechny (Sărce za vsički; LF, Praha, Naše vojsko 1977, jako Stanislav Buble, + Stanislav Buble)
Karalijčev, Angel: Rožen (Rožen; D, Praha, ČDLJ 1952, jako Marie Slabá)
Konec dobrodruhů (VP, Praha, Magnet 1973, jako Marie Bublová, + další překladatelé)
Pavlov, Nikolaj: I hvězdy hasnou (I zvezdite gasnat; R, Praha, Naše vojsko 1975, jako Marie Bublová, + Stanislav Buble)
Stopy na hranici (VP, Praha, Naše vojsko 1978, jako Marie Bublová, + další překladatelé)