Bartušek, Antonín

Bartušek, Antonín* 11. 1. 1921 Želetava (u Třebíče)
† 22. 4. 1974 Praha

kulturní historik a teoretik, básník, překladatel z angličtiny a francouzštiny

Po maturitě (1941) na reálném gymnáziu v Třebíči pracoval do 1945 v advokátní kanceláři v Praze. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studoval literární historii a dějiny srovnávacích literatur, později ještě dějiny výtvarného umění a historii; 1950 získal titul PhDr. Při studiu byl 1946-48 zaměstnán v literárním oddělení Československého rozhlasu. 1950-53 pracoval ve Státní památkové péči, 1953-56 v Ústavu pro teorii a dějiny umění Československé akademie věd. 1956-61 byl ředitelem Západomoravského muzea a galerie v Třebíči. Po návratu do Prahy byl souběžně odborným pracovníkem Scénografického ústavu (1961-64) a výtvarným teoretikem Národního divadla. Od 1964 až do smrti působil ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody, 1970-72 byl externím redaktorem nakladatelství Vyšehrad. V kulturněhistorických pracech se zaměřoval zejména na Moravu, je autorem monografií Bítov (1952, rozšířené 1956), Buchlov (1955, rozšířené 1962), Santiniho stavby ve Žďáře nad Sázavou (1955), Dačice (1960), Telč (1961), publikace Zámecká školní divadla v českých zemích (1963) a spoluautorem knih Vranov nad Dyjí (1952, přepracováno 1958), Dějiny Žďáru nad Sázavou 1, 2 (1956, 1970), Třebíč, metropole západní Moravy (1959), Umělecké památky Jihlavy (1960), Umělecké památky Třebíče (1969). Řadu kunsthistorických a scénografických studií napsal pro periodika. Těžištěm Bartuškovy literární tvorby byla poezie, převážně meditativního ladění (básnické sbírky Fragmenty, 1945, Oxymóron, 1965, Antihvězda, 1969, Tanec ptáka Emu, 1969, Změna krajiny, 1977), připravoval literární pásma pro rozhlas, časopisecky publikoval povídky a literární kritiky. Překládal poezii i prózu z angličtiny a francouzštiny, značná část překladů vyšla časopisecky.

Překlady z angličtiny

Arden, John: Osel z chudobince (The Workhouse Donkey; D, Praha, Dilia 1966)
Buck /Bucková/, Pearl: Příběh jednoho manželství (Portrait of a Marriage; R, Praha, K. Voleský 1948, jako Reli Bernkopfová)
O'Neill, Eugene: Dny bez konce (Days Without End; D, Praha, Dilia 1966)
Slunce v zimě (výbor z americké poezie, Světová literatura, 3/1974)
Sto moderních básníků (VB, Praha, Československý spisovatel 1967, + další překladatelé)
Sto tváří lásky (VB, Praha, Odeon 1968, jako Reli Bernkopfová, + další překladatelé)
Zlatovlasé dívce v městě Louisianě. Pásmo americké milostné poezie v překladech Antonína Bartuška (VB, Praha, Dilia 1965)

Překlady z francouzštiny

Aby láska velkou růží byla (antologie milostné poezie 19. století; VB, Praha, Dilia 1965/1966)
Roblès, Emmanuel: Stávka / Údolí ráje (L'Action / La Vallée du Paradis; R, Praha, Máj 1948, s Františkem Bártou)
Beauvoir /Beauvoirová/, Simone de: Krev těch druhých (Le sang des autres; R, Praha, nakladatelství družstva Máj 1947)