Bart Ilja

Bart Ilja* 17. 5. 1910 Chrudim
† 11. 11. 1973 Praha

spisovatel a novinář, překladatel z ruštiny a španělštiny

Vlastním jménem Julius Bartošek. Po maturitě (1928) na gymnáziu v Duchcově studoval na Univerzitě Karlově práva (JUDr. 1933). 1934-35 pobýval na základě stipendia v Sovětském svazu, 1936-38 byl válečným zpravodajem Rudého práva ve Španělsku. 1938-40 pracoval v Živnobance, 1940-43 byl vězněn, do konce války nasazen na práci v zemědělství. Po 1945 se prolínala jeho literární a novinářská činnost s politickou a organizační; působil na kulturním a propagačním oddělení ÚV KSČ, ve Svazu protifašistických bojovníků, v oblastní úřadovně Ministerstva kultury a informací, 1961-68 v ústředním výboru Svazu zaměstnanců pro hornictví a energetiku, do jara 1969 v Úřadu pro tisk a informace. Od 30. let publikoval zejména v levicově zaměřeném tisku, např. v Levé frontě, Právu lidu, Rudém právu, Tvorbě, Haló novinách, Práci nebo Plameni. Prózy mají dokumentární charakter (dvě knihy vzpomínek Dny života, 1946, 1966, reportáže a zážitky ze Španělska Kráter se otevírá, 1957). Těžištěm Bartovy tvorby je poezie, zejména politická (Písně s náhubkem, 1936, Duňte, hrany, 1945, Španělské rytmy, 1950), v pozdních sbírkách milostná a intimní (Vráska, 1970, Zrcadlení, 1973). Překládal z ruštiny (především sovětskou poezii) a ze španělštiny; část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z ruštiny

Adujev, Nikolaj: Akulina (Akulina; D, Praha, Dilia 1952)
Kedrin, Dmitrij Borisovi: Jaké prostorné nebe (Izbrannoje; VB, Praha, SNKLHU 1959, + Marie Marčanová, Ladislav Fikar)
Krapiva, Kondrat: Skřivánci zpívají (Spivajut' Žajvoronki; D, Praha, České divadelní a literární jednatelství 1952, + Věra Bartová)
Mladá sovětská lyrika (VB, Praha, Svaz přátel SSSR 1936)
Puškin, Aleksandr Sergejevič: Básně (VB, Praha, Lidová kultura 1937)
Simonov, Konstantin Michajlovič: Přátelé a nepřátelé (Druzja i vragi; BB, Praha, Svět sovětů 1949, + Milan Jariš; Praha, Svět sovětů 1950, + Milan Jariš)
Slovo míru. Výbor ze současné sovětské protiválečné poesie (VB, Praha, Svět sovětů 1951, + Zora Beráková, Luděk Kubišta, Marie Marčanová)

Překlady ze španělštiny

García Lorca, Federico: A v Córdobě umírat... (BB, Praha, Ústřední dělnické knihkupectví a nakladatelství 1937)