VIETNAMSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
VIETNAMSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Hlupáček (pohádka, Praha, Orbis 1974) - přel. Iva Klinderová
Ho Či Min: Deník z vězení (VB, Praha, Dilia 1980; Praha, Odeon 1985) - přel. Ivo Vasiljev a Vladimír Korčák
Hodný ženich (pohádka, in: Pohádky z blízka i dáli, Praha, Albatros 1984) - přel. Iva Klinderová
Huy Can: Na vonící cestě (B, Nový Orient, 3/1981) - přel. Iva Klinderová
Huy Can: Smuteční nápěv / Miluji život (BB, Nový Orient, 1/1981) - přel. Iva Klinderová
Kouzelná tykev (pohádka, Praha Orbis 1971) - přel. Iva Klinderová
Mimóza (pohádka, in: Pohádky z blízka i dáli, Praha, Albatros 1984) - přel. Iva Klinderová
Nam Cao: Koupě domu (P, 100+1 zahraniční zajímavost, 11/1979) - přel. Iva Klinderová
Nebeská tanečnice a pastýř (legenda, Praha 1965) - přel. Jiřina Dumasová-Tardyová
Nguyen Cong Hoan: Mrchožrouti / Automobilové neštěstí (P, Nový Orient, 9/1981, 3/1984) - přel. Iva Klinderová
Nguyen Cong Hoan: Šest životů (P, 100+1 zahraniční zajímavost, 11/1979) - přel. Iva Klinderová
Nguyen Cong Hoan: Ve vlaku / Prodělali oba / Cena psích zubů (VP, Nový Orient, 2/1985, 1/1986, 4/1986) - přel. Iva Klinderová
Nguyen Dinh Thi: Rozbité břehy (R, Praha, Svoboda 1989) - přel. Iva Klinderová
Nguyen Thi Cam Thanh: Děti (P, 100+1 zahraniční zajímavost, 11/1979) - přel. Iva Klinderová
Nguyen-Trai: Déšť (B, Nový Orient, 4/1963) - přel. Ivo Vasiljev a Jana Štroblová [přebásnila]
Nguyen-Trai: Dopis Wang Tchungovi, vrchnímu veliteli mingských vojsk (Nový Orient, 8/1963) - přel. Ivo Vasiljev
Pohádky rýžových polí (výbor, Praha, Albatros 1975) - přel. Iva Klinderová a Odolen Klindera
Poklad člověka (vietnamské pohádky, Praha, Klub Albatros 1973) - přel. Zdeněk Karel Slabý a Alena Novotná
Pták úrodňák (pohádka, Praha, Orbis 1973) - přel. Iva Klinderová
Student a víla (pohádka, Nový Orient, 3/1976) - přel. Iva Klinderová
Tam a Cam (pohádka, in: Pohádky z blízka i dáli, Praha, Albatros 1984) - přel. Iva Klinderová
Thuy Thu: Dřeváček (P, Literární měsíčník, 7/1974) - přel. Iva Klinderová
To Huu: Když kukačka / Sau padají (VB, Literární měsíčník, 7/1974) - přel. Iva Klinderová
Tvé srdce bdí a bije. Výbor z vietnamské moderní poezie (VB, Praha, Odeon 1980) - přel. Iva Klinderová a Luděk Kubišta [přebásnil]
Vietnamské pohádky (výbor pohádek, Praha, Dauphin 2001) - přel. Petra Müllerová
Vietnamské pohádky (výbor, Praha, Odeon 1974) - přel. Iva Klinderová a Odolen Klindera
Vietnamské povídky (VP, Praha, Československý spisovatel 1972) - přel. Iva Klinderová a Odolen Klindera
Za tebe prožiji dny... (VB [pásmo poezie], Praha, Dilia 1977) - přel. Ivo Vasiljev a Vladimír Korčák
Ženich jako obrázek (pohádka, Praha, Orbis 1972) - přel. Iva Klinderová