TÁDŽICKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
TÁDŽICKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Ajní, Sadriddín: Lichvářova smrt (Mergi sudchúr; R, Praha, Svět sovětů 1957) - přel. Jiří Bečka
Ajní, Sadriddín: Ze vzpomínek Mistra Sadriddína Ajkního (VP, Světová literatura, 6/1959) - přel. Jiří Bečka
Ajubzód, Salím: Spící němý (P, Nový Orient, 1998) - přel. Jiří Bečka
Blízko hvězd (VB [antologie tádžické poezie], Praha Československý spisovatel 1985) - přel. Jiří Bečka [jazyková spolupráce]; Karel Sýs, Petr Kovařík [přebásnili] [a další překladatelé]
Dehótí, Abdusalóm: Poslední zázrak (P, Nový Orient, 3/1974, příloha) - přel. Jiří Bečka
Gulruchsór: Dědictví (B, Nový Orient 1975) - přel. Jiří Bečka
Gulruchsór: Dětský pláč (B, Nový Orient 1982) - přel. Jiří Bečka
Kanóat, Mumin: Ctiteli tádžického jazyka (B, Nový Orient 1982) - přel. Jiří Bečka
Kanóat, Mumin: Oheň lásky (B, Lidová demokracie 25.5.1979) - přel. Jiří Bečka
Kanóat, Mumin: Veselá voda (B, Lidová demokracie 25.5.1979) - přel. Jiří Bečka
Karómatulló, Mírzó: Náušnice (P, Nový Orient, 1997) - přel. Jiří Bečka
Kuhzód, Urun: Akce (P, Nový Orient, 1990) - přel. Jiří Bečka
Kuhzód, Urun: Marné naděje (P, Rudé právo 18.9.1966, příloha) - přel. Jiří Bečka
Kuhzód, Urun: Zkazka o velbloudovi (P, in: Bílá velbloudice, Praha, Lidové nakladatelství 1981) - přel. Jiří Bečka
Mamúr, Sajidalí: Hvězdářova rozprava (B, Rudé právo, 30. 9. 1985, příloha) - přel. Jiří Bečka
Mamúr, Sajidalí: Osamělý strom (B, Světová literatura, 2/1975) - přel. Jiří Bečka
Míršakar, Mírsaíd: Básník ze střechy světa - Mírsaíd Míršakar (VB, Světová literatura, 1984) - přel. Jiří Bečka
Míršakar, Mírsaíd: Přišel z Pamíru (VB, Sovětská literatura, 7/1982) - přel. Jiří Bečka
Míršakar, Mírsaíd: V Tádžikistánu slavík netluče postaru (VB, Nový Orient, 1973) - přel. Jiří Bečka
Sóbir, Bózór: Melodie země (VB, Světová literatura, 1986) - přel. Jiří Bečka
Šibal Mušfikí (soubor lidových žertovných vyprávění, Praha, Albatros 1985) - přel. Jiří Bečka
Tursunzóda, Mírzó: Básníku, co hořet je přec víc (VB, Světová literatura, 1975) - přel. Jiří Bečka
Tursunzóda, Mírzó: Mír s vámi (VB, Praha Lidové nakladatelství 1985) - přel. Jiří Bečka [jazyková spolupráce] a Josef Hiršal [přebásnil, neuveden]
Ulughzóda, Sótim: Maminka (P, 100+1 ZZ, 5/1977) - přel. Jiří Bečka
Ulughzóda, Sótim: Vymodlené dítě (P, Nový Orient, 1967) - přel. Jiří Bečka
Ulughzóda, Sótim: Vzpomínka na Sadriddína Ajního (LF, Nový Orient, 1956) - přel. Jiří Bečka