SUMERSKÁ A AKKADSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
SUMERSKÁ A AKKADSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


(viz též chetitská a akkadská literatura)

Asýrie a Babylónie (výbor, in: Prameny života. Obraz člověka a světa ve starých kulturách, Praha, Vyšehrad 1982; in: Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha, Vyšehrad 1997) - přel. Jiří Prosecký
Babylónská teodicea (Nový Orient, 10/1983) - přel. Jiří Prosecký
Báje a pověsti dávné Mezopotámie (výňatky ze starobabylonských bájí, in: Lipin, L. - Belov, A.: Hliněné knihy, Praha, Mladá fronta 1956) - přel. Lubor Matouš a Josef Klíma
Epos o Gilgamešovi (B, Praha, SNKLHU 1958; Praha, Mladá fronta 1971; Praha, Československý spisovatel 1976) - přel. Lubor Matouš
Gilgameš (prozaické převyprávění podle asyrské, babylonské, sumerské a chetitské verze pro mládež, Praha, Albatros 1976; Praha, Albatros 1983) - přel. Vojtěch Zamarovský
Inanna a Šukaletuda: Souhlas se smilstvem? (Nový Orient, 1998) - přel. Blahoslav Hruška
„Královské knihy" staré Mezopotámie (Praha, Orientální ústav AV ČR, 1995) - přel. Jiří Prosecký
Mýty staré Mezopotámie. Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách (Praha, Odeon 1977) - přel. Jiří Prosecký, Blahoslav Hruška, Lubor Matouš, Jana Součková
Nejstarší zákony lidstva. Chammurapi a jeho předchůdci (Praha, Academia 1979) - přel. Josef Klíma
Noční modlitba (Nový Orient, 10/1992) - přel. Jiří Prosecký
Otrok a jeho pán (Nový Orient, 3/1980) - přel. Jiří Prosecký
Prameny moudrosti. Mudroslovná literatura staré Mezopotámie (Praha, OIKOYMENH 1995) - přel. Jiří Prosecký
Příběh o chudém muži z Nippuru (Nový Orient, 10/1978) - přel. Jiří Prosecký
Přísloví starověké Mezopotámie (Nový Orient, 2/1995) - přel. Jiří Prosecký
Spor ovce s obilím. Sumerský pohled na vznik zemědělství (Nový Orient, 1988) - přel. Blahoslav Hruška
Sumer (in: Prameny života. Obraz člověka a světa ve starých kulturách, Praha, Vyšehrad 1982; in: Duchovní prameny života. Stvoření světa ve starých mýtech a náboženstvích, Praha, Vyšehrad 1997) - přel. Blahoslav Hruška
Sumerská báseň z druhého tisíciletí. Nářek nad zkázou města Uru (Praha, Nový Orient, Malá knižnice Orientu, 1953) - přel. Lubor Matouš
Sumerský rolnický kalendář (Nový Orient, 1988) - přel. Blahoslav Hruška
Učení - mučení, aneb nesnáze písařského umění (Nový Orient, 5/1992) - přel. Jiří Prosecký
Zákoník Chammurapiho (Praha, Státní nakladatelství učebnic 1951) - přel. Josef Klíma
Zákony Asýrie a Chaldeje. Pokračovatelé Chammurapiho (Praha, Academia 1985) - přel. Josef Klíma
Zákony Chammurapiho (Praha, Nakladatelství Československé akademie věd 1954) - přel. Josef Klíma