RUMUNSKÁ LITERATURA

DATABÁZE ČESKÉHO UMĚLECKÉHO PŘEKLADU PO ROCE 1945
RUMUNSKÁ LITERATURA
PŘEKLADY


Alexandru, Ioan: Luna v hlubinách (VB, Světová literatura, 2/1973) - přel. Eva Strebingerová
Anekdoty z Karpat (LF [historky], Praha, Lidové nakladatelství 1975) - přel. Karel Paťha
Arghezi, Tudor: Klubíčko pavučiny (Cartea cu jucării; verše a próza pro děti, Praha, Albatros 1980) - přel. Marie Kavková, Hana Vrbová, Dagmar Maxová [neuvedena]
Arghezi, Tudor: Nápisy (VB, Praha, Mladá fronta 1980) - přel. Josef Hiršal [neuveden] a Eva Strebingerová [jazyková spolupráce]
Arghezi, Tudor: Oči Matky Páně (Ochii Maicii Domnului; R, Kladno, J. Šnajdr, 1936) - přel. J. Š. Kvapil
Arghezi, Tudor: Závěť (Versuri; VB, Praha, Československý spisovatel 1971) - přel. Oldřich Vyhlídal
Arhezi, Tudor: Vhodná slova (VB, Praha, SNKLU 1962) - přel. Vojtěch Jestřáb [přebásnil] a Jindra Hušková [jazyková spolupráce]
Baconsky, Anatol E.: Rovnodennost bláznů (VP, Světová literatura, 1/1969) - přel. Marie Kavková a Jitka Lukešová
Băieu, Ion: Alibi (D, Praha, Dilia 1979) - přel. Karel Paťha
Banus /Banusová/, Maria: Radost (Bucurie; VB, Praha, Práce 1952) - přel. Jan Vladislav a Marie Kavková
Baranga, Aurel: Sicilská hra (D, Praha, Dilia 1962) - přel. Karel Paťha
Baranga, Aurel: Veřejné mínění (Opinia publică; D, Praha, Dilia 1974) - přel. Karel Paťha
Berciu, Stefan: Hypnóza (Hipnoza sau contraspionaj total; D, Praha, Dilia 1967) - přel. Karel Paťha
Blandiana, Ana: Říjen, listopad, prosinec (VB, Světová literatura, 2/1974) - přel. Marie Kavková a Jan Vladislav [neuveden]
Bogza, Geo: Kniha o řece Oltu (Cartea Oltului; lyrická próza, Praha, Odeon 1968) - přel. Eva Strebingerová
Bogza, Geo: Země z kamene (VP, Praha, SNKLU 1961) - přel. Eva Strebingerová
Brad, Ion: Slyšení u konsula (D, Praha, Dilia 1978) - přel. Karel Paťha
Budai-Deleanu, Ion: Cikaniáda (Ţiganiada; heroikomický epos, Praha, Odeon 1972) - přel. Josef Hiršal [přebásnil] a Eva Strebingerová [jazyková spolupráce]
Busuioc, Aureliu: Říkej mi Johny aneb Naučení veterána KGB Verdikurova synovci (Spune-mi Gioni sau Învăţăturile veteranului KGB Verdikurov către nepotul său; R, Praha, Havran 2012) - přel. Jiří Našinec
Busuioc, Aureliu: Smlouvání s ďáblem (Pactizând cu diavolul; R, Havlíčkův Brod, Hejkal 2004) - přel. Jiří Našinec
Busuioc, Aureliu: Štěkání na měsíc (Lătrând la lună; R, Praha, Havran 2016) - přel. Jiří Našinec
Butulescu, Valeriu: Písečné oázy (Oaze de nisip; aforismy, Praha, Aurora 2000) - přel. Jiří Našinec
Călinescu, George: Otyliina záhada (Enigma Otiliei; R, Praha, SNKLHU 1961; Praha, Lidové nakladatelství 1973) - přel. Marie Kavková
Camilar, Eusebiu: Mlha (Negura; R, Praha, Svoboda 1950) - přel. Marie Kavková
Caragiale, Ioan Luca: Ztracený dopis (O scrisoare pierdută; D, Praha, Orbis 1953; in: Ztracený dopis, Praha, SNKLHU 1953) - přel. Otakar Jirouš
Caragiale, Ion Luca: Když se slaví karneval (D-ale carnavalului; D, premiéra Praha, Městská divadla pražská 1970) - přel. Marie Kavková a Jitka Lukešová
Caragiale, Ion Luca: Pan Leonida proti reakci (Conu Leonida faţă cu reacţiunea; D, Praha, Maringotka 1970) - přel. Marie Kavková a Jitka Lukešová
Caragiale, Ion Luca: Ztracený dopis (O scrisoare pierdută; VP, Praha, SNKLHU 1953) - přel. J. Š. Kvapil a další překladatelé
Chimet, Iordan: Hrdinové, fantomy, myši (Eroi, fantome şi şoricei; EE, Praha, Vyšehrad 1984) - přel. Eva Strebingerová
Cimpoeşu, Petru: Christina domestica a lovci duší (Christina domestica şi Vînătorii de suflete; R, Praha, Havran, 2008) - přel. Jiří Našinec
Cimpoeşu, Petru: Simion Výtažník (Simion liftnicul; R, Praha, dybbuk, 2006) - přel. Jiří Našinec
Ciobanu, Mircea: Kniha synů (Cartea fiilor; časopis Tvar 10/2012, úryvek) - přel. Jindřich Vacek
Ciocan, Iulian: Než zemřel Brežněv (Înainte să moară Brejnev; R, Praha, dybbuk, 2009) - přel. Jiří Našinec
Colin, Vladimir: Snové obrazy (VP, Světová literatura, 4/1983) - přel. Eva Strebingerová
Colin, Vladimir: Tristanovo poslední převtělení (Ultimul avatar al lui Tristan; P, in: Skleněné město, Praha, Mladá fronta 1985) - přel. Jitka Lukešová
Creanga, Ion: Měšec s dvěma grošíky (Ion Creangă Opere; pohádky, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958) - přel. Jan Vladislav
Crohmălniceanu, Ovid S.: Neuhofská smlouva (Tratatul de la Neuhof; P, in: Skleněné město, Praha, Mladá fronta 1985) - přel. Jitka Lukešová
Crohmălniceanu, Ovid S.: Nezvyklé příběhy (VP, Světová literatura, 5/1984) - přel. Eva Strebingerová
Daicoviciu, Hadrian: Dákové (Dacii; LF, Praha, Mladá fronta 1973) - přel. Marie Kavková
Demetrius, Lucia: Poslední z Tauberů (Ultima Tauber; N, Praha, SNKLU 1964) - přel. Marie Kavková
Demetrius, Lucia: Tři generace (Trei generaţii; D, Praha, Dilia 1959) - přel. Marie Kavková
Eliade, Mircea: Had (Şarpele; N, Praha, Odeon 1987; Praha, Lidové nakladatelství 1991) - přel. Jiří Našinec
Eliade, Mircea: Hádání z kamenů (Ghicitor în pietre; VP, Praha, Argo 2000) - přel. Jiří Našinec
Eliade, Mircea: Maitrejí (Maitreyi; R, Praha, Odeon 1989) - přel. Eva Strebingerová
Eliade, Mircea: Paměti (Memorii; Praha, H&H 2007) - přel. Jiří Našinec
Eliade, Mircea: Slečna Kristýna (Domnişoara Christina; N, in: Pět rumunských novel, Praha, Odeon 1985, Praha, Lidové nakladatelství 1991) - přel. Jiří Našinec
Eliade, Mircea: Svatba v nebi (Nunta în cer; R, in: Eliade, Mircea: Bengálská noc, Praha, Melantrich 1989) - přel. Jiří Našinec
Eliade, Mircea: Tajemství doktora Honigbergera (VP, Praha, Vyšehrad 1990) - přel. Jiří Našinec
Eliade, Mircea: V hájemství snu (VP, Praha, Aurora 1996) - přel. Jiří Našinec
Eminescu, Mihai: Až září voda tmavá... (Poezii; BB, Praha, SNKLU 1964) - přel. Vilém Závada a Eva Strebingerová [jazyková spolupráce; neuvedena]
Filomon, Nicolae: Staří i noví povýšenci (Ciocoii vechi şi noi; R, Praha, SNKLHU 1958) - přel. J. Š. Kvapil
Fulga, Laurentiu: Fascinace (Fascinaţia; R, Praha, Odeon 1986) - přel. Jiří Našinec
Galan, Victor Emil: Červánky otroků (Zorii robilor; R, Praha, SNKLHU 1957) - přel. Otakar Jirouš
Grecea, Ion: Před branami Severinu (La porţile Severinului; R, Praha, Naše vojsko 1982) - přel. Eva Strebingerová
Kiritescu, Alexandru: Dobré duše. Klevetnice (Gaitele; D, Praha, Dilia 1959) - přel. Jan Vladislav, J. Fialková, M. Tatarová [obě jazyková spolupráce]
Luca, Eugen: Pogrom (Pogrom, Iaşi, duminică 29 iunie 1941; Praha, Argo 2007) - přel. Jindřich Vacek
Luca, Ştefan: Ples intelektuálů (Balul intelectualilor; R, Praha, Svobodné slovo 1963) - přel. Eva Strebingerová
Maiorescu, Toma George: Modrý jezdec (VB, Světová literatura, 1/1983) - přel. Eva Strebingerová
Manea, Norman: Doupě (Vizuina; R, Praha, Argo, 2014) - přel. Jiří Našinec
Manea, Norman: Chuligánův návrat (Întoarcerea huliganului; R, Praha, Havran, 2008) - přel. Jiří Našinec
Marian, Maria: Královna průšvihů (Regina încurcătorilor; PP, Praha, Práh 1998) - přel. Jitka Lukešová
Mihăescu, Gib I.: Přeludy (VP, Praha, Odeon 1986) - přel. Jitka Lukešová
Mircea, Marian: Příběh mé lásky k Andře Cantuniariové (Poveste de dragoste cu Andra Cantuniari; D, Praha, Dilia 1983) - přel. Karel Paťha
Morariu, Modest: Odysseův návrat (Întoarcerea lui Ulise; R, Praha, Volvox Globator 1996) - přel. Jitka Lukešová
Naše zrcadlo. Antologie současné moldavské krátké prózy (VP, Hradec Králové, Milan Hodek 2014) - přel. Jiří Našinec
Odobescu, Alexandru: Kniha o lovu (Pseudokynégetikos; EE Praha Odeon 1974) - přel. Zdeněk Hrůša
Paler, Octavian: Život na nástupišti (Viaţa pe un peron; Praha, Mladá fronta 2009) - přel. Jindřich Vacek
Pătraşcu, Horia: Rekonstrukce (Reconstituirea; N, in: Pět rumunských novel, Praha, Odeon 1984) - přel. Jitka Lukešová
Petrescu, Cezar: Guynemerův skutečný konec (Adevărata moarte a lui Guynemer; N, in: Pět rumunských novel, Praha, Odeon 1984) - přel. Marie Kavková
Petrescu, Cezar: Lední medvěd Fram (Fram, ursul polar; próza pro děti, Praha, Albatros 1975) - přel. Marie Kavková a Dagmar Maxová [neuvedena]
Philippide, Alexandru: V objetí mrtvého (Îmbrăţişarea mortului; N, in: Pět rumunských novel, Praha, Odeon 1984) - přel. Marie Kavková
Pohádky z beránčího kožíšku (výbor z rumunských pohádek; Praha, Albatros 1985) - přel. Marie Kavková a Dagmar Maxová [neuvedena]
Popa, Victor Ion: Radujme se, haleluja...(Velerim şi Veler, Doamne; R, Praha, Evropský literární klub 1942) - přel. J. Š. Kvapil
Popescu, Dumitru Radu: Déšť z čistého nebe (VN, Praha, Odeon 1975) - přel. Zdeněk Hrůša
Popescu, Dumitru Radu: Touha (Dor; N, Světová literatura, 5/1966) - přel. Marie Kavková a Věra Formánková
Popescu, Petru: Spoutaný (Prins; R, Praha, Práce 1974) - přel. Marie Kavková a Dagmar Maxová [neuvedena]
Popovici, Titus: Ipova smrt (Moartea lui Ipu; N, Světová literatura, 4/1974) - přel. Zdeněk Hrůša
Předu, předu pohádku (výbor z rumunských pohádek; Praha, Lidové nakladatelství 1980) - přel. Marie Kavková a Dagmar Maxová [neuvedena]
Rebreanu, Liviu: Adam a Eva (Adam şi Eva; R, Praha, Havran, 2014) - přel. Jiří Našinec
Rebreanu, Liviu: Ion (Ion; R, Praha, Odeon 1980) - přel. Zdeněk Hrůša
Rebreanu, Liviu: Oba dva (Amândoi; R, Praha, Hermann a synové 2016) - přel. Jiří Našinec
Rebreanu, Liviu: Tanec lásky a smrti (Ciuleandra; R, Praha, Lidové nakladatelství 1977) - přel. Marie Kavková a Dagmar Maxová [neuvedena]
Rebreanu, Liviu: Výbuch hnìvu (Răscoala; R, Praha, Odeon 1984) - přel. Karel Paťha
Rumunské lidové písně (VB; Praha, SNKLHU 1959) - přel. Marie Kavková a Jan Vladislav
Rusu, Nicolae: Krysiáda (Şobolaniada; R, Praha, Havran, 2011) - přel. Jiří Našinec
Rusu, Nicolae: Silvestr na vraku (Revelion pe epavă; R, Praha, Havran, 2011) - přel. Jiří Našinec
Sadoveanu, Ion Marin: Konec století v Bukurešti (Sfîrşit de veac în Bucureşti; R, Praha, Melantrich 1979) - přel. Marie Kavková a Jitka Lukešová
Sadoveanu, Mihail: Ankucina hospoda a jiné povídky (Hanu Ancuţei; PP, Praha, SNKLHU 1960) - přel. Otakar Jirouš
Sadoveanu, Mihail: Čakan (Baltagul; R, in: Čakan / Po řece připlul mlýn / Mitrea Cocor, Praha, SNKLHU 1957) - přel. Otakar Jirouš
Sadoveanu, Mihail: Po řece připlul mlýn (Venea o moară pe Siret; R, in: Čakan / Po řece připlul mlýn / Mitrea Cocor, Praha, SNKLHU 1957) - přel. Otakar Jirouš
Sadoveanu, Mihail: Soud Nikoary Podkovy (Nicoară Potcoavă; R, Praha, SNKLHU 1955) - přel. Jan Vladislav [přebásnil] a V..... Hořejší
Sadoveanu, Mihail: Studna pod topoly (VP, Praha, Odeon 1974) - přel. Otakar Jirouš
Sadoveanu, Mihail: Země za mlhou (Raiul; PP Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1960) - přel. Otakar Jirouš
Sântimbreanu, Mircea: Velká přestávka (výbor z prózy pro děti; Praha, Albatros 1983) - přel. Marie Kavková
Sebastian, Mihail: Bezejmenná hvězda (Steaua fără nume; D, Praha, Dilia 1959) - přel. Otakar Jirouš
Sebastian, Mihail: Deník 1935-1944 (Jurnal 1935-1944; Praha, Sefer 2004) - přel. Jindřich Vacek
Sîrbu, Ion D.: Myš B (Şoarecele B şi alte povestiri; PP, Praha, Odeon 1990) - přel. Jiří Našinec
Slavici, Ioan: Mara (Mara; R, Praha, Odeon 1973) - přel. J. Š. Kvapil
Slavici, Ioan: Stan Bolovan a jeho děti (pohádka, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1961) - přel. Jan Vladislav
Solomon, Dumitru: Diogenes pes (Diogene ciinele; D, Praha, Dilia 1976) - přel. Karel Paťha
Sorescu, Marin: Start. Výbor z veršů (VB, Světová literatura, 4/1971) - přel. Jitka Lukešová
Stancu, Zaharia: Cikánský tábor (Şatra; R, Praha, Československý spisovatel 1973) - přel. Eva Strebingerová
Stancu, Zaharia: Costandina (Costandina; N, Praha, Odeon 1966) - přel. Otakar Jirouš
Stancu, Zaharia: Jak jsem tě miloval (Ce mult te-am iubit; R, Praha, Lidové nakladatelství 1976) - přel. Eva Strebingerová
Stancu, Zaharia: Milostné léto (Uruma; N, Praha, Odeon 1972) - přel. Marie Kavková
Stancu, Zaharia: Šílený les (Pădurea nebună; R, Praha, Svoboda 1978) - přel. Eva Strebingerová
Stănescu, Nichita: Jedenáct elegií (11 elegii; BB, Praha, Odeon 1969) - přel. Josef Hiršal a Eva Strebingerová [jazyková spolupráce]
Stănescu, Nichita: V pravou chvíli (VB, Světová literatura, 4/1968) - přel. Eva Strebingerová a Karel Dostál
Stoenescu, Virgil: Špión aneb Tajemný telefonický rozhovor (Spionul sau Mistorioasa convorbire telefonica; D, Praha, Dilia 1982) - přel. Karel Paťha
Stupně ke svobodě. Dramatické pásmo z prací rumunských spisovatelů na téma osvobození Rumunů z tureckého, feudálního a fašistického jha (dramatické pásmo, Praha, Dilia 1979) - přel. Karel Paťha
Suceavă, Bogdan: S bubnem na zajíce chodil (Venea din timpul diez; R, Praha, Paseka, 2014) - přel. Jiří Našinec
Teodoreanu, Ionel: Ulička dětství (VP, Praha, Odeon 1977) - přel. Zdeněk Hrůša
Teodorescu, Virgil: Nepřetržitá báseň (Poezie neîntreruptă; VB, Praha, Odeon 1980) - přel. Vilém Závada, Josef Hiršal [neuveden] a Eva Strebingerová [jazyková spolupráce]
Tudor, Octavian: Möbiova páska (Banda lui Möbius; R, Praha, Naše vojsko 1987) - přel. Eva Strebingerová
Tudoran, Radu: Napněte všechny plachty I-II (Toate pînzele sus!; R, Praha, Albatros 1988) - přel. Jiří Našinec a Hana Janovská
Tudoran, Radu: Nikdo té noci nespal (Ultima poveste; R, Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1962) - přel. Otakar Jirouš
Tudoran, Radu: Ona krásná dívka (Acea fată frumoasă; R, Praha, Svoboda 1983) - přel. Eva Strebingerová
Vasilake, Vasile: Elegie pro Annu-Marii (Elegie pentru Anna-Maria; NN, Prah, Lidové nakladatelství 1990) - přel. Jindřich Vacek
Vişniec, Matei: Mansarda v Paříži s vyhlídkou na smrt (Mansarda la Paris cu vedere spre moarte; rozhlasová hra, Praha, Český rozhlas - Vltava 2008, 2015) - přel. Jiří Našinec
Voiculescu, Vasile: Mrtvá sezóna (Sezon mort; P, Světová literatura, 4/1971). - přel. Jitka Lukešová
Voiculescu, Vasile: Šakuntala (Sakuntala; N, in: Pět rumunských novel, Praha, Odeon 1985) - přel. Jiří Našinec
Zincă, Haralamb: Studená smrt (Un glonte pentru rezident; R, Praha, Melantrich 1986) - přel. Marie Kavková
Zografi, Vlad: Polib mě! (Sărută-mă; časopis Tvar 10/2012, úryvek) - přel. Jindřich Vacek