Žilina Miloslav

Žilina Miloslav* 15. 11. 1926
† 2. 3. 1999 Praha

nakladatelský redaktor, literární kritik, překladatel z angličtiny, dánštiny, francouzštiny, italštiny, němčiny, portugalštiny, švédštiny.

Po absolvování anglistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy získal titul PhDr. Vyučoval na jazykové škole, později byl zaměstnán v Univerzitní knihovně. Od poloviny 50. let až do odchodu do důchodu roku 1991 působil jako redaktor v nakladatelství Odeon (do 1965 Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění), jehož profil po celá léta spoluvytvářel. Napsal řadu předmluv, doslovů a poznámek ke knihám, vynikl jako esejista. V 90. letech spolupracoval s Kritickou Přílohou Revolver Revue, kde uveřejňoval kritické reflexe české soudobé prózy (E. Kantůrková, J. Kratochvil, V. Macura, L. Vaculík). Překládal za mnoha jazyků.

Překlady z angličtiny

Allegro, John Marco: Rukopisy od Mrtvého moře (The Dead Sea Scrolls; LF, Praha, Mladá fronta 1969, + Stanislav Mareš)

Překlady z dánštiny

Jacobsen, Jens Peter: Niels Lyhne (Niels Lyhne; R, Praha, Mladá fronta 1963; in: Paní Marie Grubbová / Niels Lyhne, Praha, Odeon 1986)
Kierkegaard, Søren Aabye: Současnost (VE, Olomouc, Votobia 1996)

Překlady z francouzštiny

Camus, Albert: Cizinec (L'Étranger; N, in: Cizinec / Pád, Praha, Mladá fronta 1966; samostatně Praha, Odeon 1988; Praha, Hynek 1997)
Camus, Albert: Pád (La Chute; N, in: Cizinec / Pád, Praha, Mladá fronta 1966)
Pascal, Blaise: Myšlenky (Pensées; EE, Praha, Praha, Odeon 1973; Praha, Mladá fronta 2000)
Valéry, Paul: Pan Teste (Monsieur Teste; VP, Praha, Odeon 1971)

Překlady z italštiny

Vittorini, Elio: Červený karafiát (Il garofano rosso; R, Praha, Svoboda 1977)

Překlady z němčiny

Auerbach, Erich: Mimesis. Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách (Mimesis; LF [literární studie], Praha, Mladá fronta 1968, + Rio Preisner, Vladimír Kafka; Praha, Mladá fronta 1998, + Rio Preisner, Vladimír Kafka)
Gehlen, Arnold: Duch ve světě techniky (Die Seele im technischen Zeitalter; LF [filozofické úvahy], Praha, Svoboda 1972)
Gulik, Robert Hans van: Císařova perla (The emperor's pearl; R, Praha, Knižní klub 1997)

Překlady z portugalštiny

Amado, Jorge: Pasačka koz aneb Návrat marnotratné dcery (Tieta do Agreste; R, Praha, Svoboda 1983)

Překlady ze švédštiny

Bergman, Hjalmar Fredrik Elgerus: Vzpomínky mrtvého (En döds memoarer; R, Praha, Odeon 1976)
Sjöwall /Sjöwallová/, Maj - Ross, Tomas: Žena, která se podobala Gretě Garbo (Kvinnan som liknade Greta Garbo; N, Praha, Svoboda 1992)
Sjöwall /Sjöwallová/, Maj - Wahlöö, Per: Noční autobus (Den skrattande polisen; R, Praha, Mladá fronta 1978; Praha, Svoboda 1988 [Miloslav Žilina=Josef Vohryzek]
)