Zahradníček Jan

Zahradníček Jan* 17. 1. 1905 Mastník (u Třebíče)
† 7. 10. 1960 Uhřínov (u Velkého Meziříčí)

básník, překladatel z němčiny, angličtiny, dánštiny, francouzštiny, italštiny

Po maturitě (1926) na gymnáziu v Třebíči začal studovat germanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, studia však nedokončil. Po složení (1930 a 1931) knihovnických zkoušek se rozhodl věnovat pouze literatuře - kromě vlastní tvorby básnické také překládal a byl externím lektorem několika nakladatelství. V letech 1936-45 žil převážně v Uhřínově u Velkého Meziříčí, 1940-48 redigoval brněnskou revui Akord, 1945 se oženil a odstěhoval do Brna, kde do 1949 pracoval jako redaktor v nakladatelství Brněnské tiskárny. Jako přední představitel české katolické kultury byl polovině roku 1951 zatčen a o rok později ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 13 let do vězení; 1956 mu byl trest snížen na 9 let, propuštěn byl při amnestii 1960. Posledních pět měsíců života strávil v Uhřínově, kde od jeho odsouzení rodina nuceně bydlela. Do poezie vstoupil barokně laděnými reflexivními verši (Pokušení smrti, 1930, Návrat, 1931), další sbírky se vyznačují zklidněním (Jeřáby, 1933, Žíznivé léto, 1935) a přilnutím ke krajině (Pozdravení slunci, 1937). Na okupaci a válku reagoval sbírkami Korouhve (1940) a Stará země (1946), po 1945 převládly v jeho tvorbě temné vize budoucnosti (skladby La Saletta, 1947; Znamení moci, 1969 náklad zničen, 1990). Poezií psanou ve vězení (Čtyři léta, 1969; Dům strach, Toronto 1981) se vrátil k reflexivní lyrice. Eseje zaměřené na problematiku básnické tvorby shrnul v souboru Oslice Balaamova (1940). Souborně vyšlo Dílo Jana Zahradníčka ve třech svazcích (1991-95). K překladům poezie si vybíral básníky blízké svému naturelu (P. Claudel, S. George, J. Ch. F. Hölderlin, R. M. Rilke) a z prozaiků díla, která mu umožňovala uplatnit smysl pro kultivovaný výraz a cit pro jazyk (R. Billinger, G. von Le Fort, T. Mann, E. Mörike). Podílel se také na překladu O. F. Bablera Danteho Božské komedie. Některé překlady podepisoval pseudonymem Josef Hobza.

Překlady z angličtiny

Galsworthy, John: Poslední karta. Povídky vybrané ze sbírky Caravan (VP, Praha, Melantrich 1938, jako Josef Hobza)
Harding, Tex: Země štěstí a smrti (Praha, Julius Albert 1935, jako Josef Hobza)
Harding, Tex: Ztraceni. Po stopách Fawcetta brazilským pralesem (Praha, Julius Albert 1934, přetisk 1940)

Překlady z dánštiny

Michaelis /Michaelisová/, Karin: Bibi v Dánsku (R [literatura pro děti], Praha, Melantrich 1935, jako Josef Hobza)

Překlady z francouzštiny

Claudel, Paul: Magnificat (Magnificat; výbor z chval a hymnů, Praha, Vyšehrad 1970)

Překlady z italštiny

Dante Alighieri: Božská komedie (La divina commedia; B, Praha, SNKLU 1965, + Otto František, [Jan Zahradníček neuveden])

Překlady z němčiny

Billinger, Richard: Popel očistcový. Vesnické dětství (Die Asche des Fegefeuers; R, Brno, Jan V. Pojer 1940)
Dörfler, Peter: Zmrtvýchvstání (R, Praha, Jos. R. Vilímek 1942, jako Josef Hobza)
George, Stefan: Básně v próze (VB, soukromý tisk, Pardubice, Anna a Vlastimil Vokolkovi 1936)
Hölderlin, Friedrich: [Friedrich] Hölderlin (VB, in: Prokletí básnici, Praha, Rudolf Škeřík 1932)
Kästner, Erich: Tři muži ve sněhu (Drei Männer im Schnee; R, Praha, Alois Srdce 1935, /jako Josef Hobza)
Le Fort, Gertrud von: Poslední na popravišti (Die Letzte am Schafott; N, Olomouc, Velehrad 1941)
Mälk, August: Lidé a moře (z německého překladu estonského originálu Taeva palge all; R, Praha, Jos. R. Vilímek 1941, jako Josef Hobza)
Mann, Thomas: Kouzelný vrch, 2. díl (Ger Zauberberg; R, Praha, Melantrich 1930, + Pavel Levit; Praha, Melantrich 1936, + Pavel Levit)
Mann, Thomas: Povídky o životě a smrti (VP, Praha, Melantrich 1932)
Mörike, Eduard: Mozartova cesta do Prahy (Mozart auf der Reise nach Prag; PP, Praha, Melantrich 1932, + Jan Čep)
Rilke, Rainer Maria: Zápisky Malta Lauridse Brigga (Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge; R, Praha, Sfinx, Bohumil Janda 1933)
Walter, Otto: Pius XII., život a osobnost (LF, Brno, Edice Akord 1947)
Wassermann, Jakob: Jeden spravedlivý (Etzel Andergast; R, Praha, Melantrich 1931)