Zadražilová Miluše

Zadražilová Miluše* 17. 11. 1937 Hýskov (u Berouna)

vysokoškoská pedagožka, literární historička, překladatelka z ruštiny

Po maturitě (1955) na jedenáctileté střední v Praze 8 studovala 1955-60 rusistiku a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1960-63 absolvovala na téže fakultě nástavbové studium estetiky. Od 1961 zde působila jako asistentka a odborná asistentka na katedře ruské literatury; 1970 získala titul PhDr. Po nuceném odchodu z fakulty pracovala 1971-72 v dokumentaci Československo-sovětského institutu, další zaměstnání získala až 1978 jako dokumentátorka a překladatelka odborné literatury v Ústavu pro využití paliv (Praha-Běchovice). V únoru 1990 se vrátila na katedru (později transformovanou na Ústav slavistických a východoevropských studií) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Publikovat začala pod jménem Miluše Očadlíková, od 1972 pod jménem Miluše Zadražilová. Většina překladů vznikala v rovnocenné spolupráci s manželem Ladislavem Zadražilem (*1932) - společné jméno L. a M. Zadražilovi, po zákazu publikační činnosti Ladislav Zadražil. Některé její předmluvy a doslovy vycházely v letech 1973-90 pod kryptonymy (Ladislav Zadražil, Jaroslav Hulák, Jarmila Fromková, Jan Zábrana, Marta Čížková, Miroslav Jehlička). Specializuje se na dějiny ruské literatury a kultury 20. století, zejména na údobí moderny přelomu 19. a 20. století (skripta Ruská literatura z přelomu 19. a 20. století, 1995), ruské utopické myšlení, ruskou exilovou literaturu (Emigrace jako osud a volba, 1992; Rusko mimo Rusko II, 1994, s M. Putnou; editorský, překladatelský a komentátorský podíl na antologii pařížské ruské emigrační poezie U řek babylónských, 1996), poetiku poezie a prózy 20. století (ve spolupráci s Kamilou Chlupáčovou dokončena knižní publikace Texty a kontexty Andreje Platonova). Autorka řady doslovů k českým překladům jednotlivých děl M. Bulgakova, A. Platonova, F. Sologuba, D. Merežkovského, V. Brjusova, V. Rozanova, V. Kaverina, A. N. Tolstého, K. Fedina, I. Erenburga, S. Klyčkova, V. Grossmana, D. Granina, J. Kazakova, J. Trifonova, M. Charitonova. Do 1970 spolupracovala pod vlastním jménem především s časopisy Literární noviny a Světová literatura, po 1990 s časopisy Souvislosti, Literární noviny, Světová literatura, Host, Tvar a Rossica. Od roku 1966 pracovala jako lektorka, komentátorka a překladatelka (1972-89 však povětšinou pod krycími jmény) s nakladatelstvími Odeon, Mladá fronta, Lidové nakladatelství, Svoboda, Vyšehrad, po roce 1990 také Karolinum, Torst, Petrov, Aurora, Argo.

Překlady z ruštiny

Asmus, Valentin: Estetické konfrontace (výbor statí, Praha, Svoboda 1974, + Ladislav Zadražil, [Miluše Zadražilová neuvedena])
Brjusov, Valerij Jakovlevič: Malé konfese (Miscellanea; E, Světová literatura, 6/1973, jako Ladislav Zadražil)
Čaadajev, Petr: Filosofické listy. Apologie bláznova (Filosofičeskije pisma. Apologija sumasšesšego; EE, Praha, Odeon 1987, + Ladislav Zadražil, [Miluše Zadražilová neuvedena])
Dostojevskaja /Dostojevská/, Anna: Život s Dostojevským (Vospominanija; vzpomínky, Praha, Odeon 1981, + Ladislav Zadražil, [Miluše Zadražilová neuvedena])
Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Deník spisovatele I., II. (Dněvnik pisatělja; EE, Praha, Odeon 1977, + Ladislav Zadražil, [Miluše Zadražilová neuvedena], + Emanuel Frynta [Plachá], Jaroslav Tafel [Bobek, Sen směšného člověka])
Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Petrohradská kronika. Literární sny (Petěrburgskaja chronika. Litěraturnyje mečtanija; EE, Praha, Odeon 1985, + Taťjana Hašková, Ladislav Zadražil, [Miluše Zadražilová neuvedena])
Ejdelman, Matan Jakovlevič: Smrt tyrana (Graň vekov; LF, Praha, Lidové nakladatelství 1986, + Ladislav Zadražil, [Miluše Zadražilová neuvedena])
Ejdelman, Matan Jakovlevič: Třináctý apoštol (Apostol Sergej; LF, Praha, Svoboda 1980, + Ladislav Zadražil, [Miluše Zadražilová neuvedena], + Luděk Kubišta [verše])
Charitonov, Mark: Car a blázen (Dva Ivana; R, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1996, + Ladislav Zadražil)
Charitonov, Mark: Karneval v Paříži (Děň v Pariže; N, Světová literatura, 1/1990)
Ivanov, Georgij: Rozpad atomu (Raspad atoma; E, Souvislosti, 1/1993)
Katajev, Ivan: Srdce (Serdce; NN, Praha, Vyšehrad 1985, + Ladislav Zadražil, [Miluše Zadražilová neuvedena])
Legenda o velikém hříšníkovi. Život Dostojevského (biografická montáž, Praha, Lidové nakladatelství 1972, + Ladislav Zadražil)
Lichačov, Dmitrij: K pramenům ruského realismu (výbor statí, Praha, Lidové nakladatelství 1975, + Jiří Honzík, Ladislav Zadražil, [Miluše Zadražilová neuvedena])
Lichačov, Dmitrij: Poetika staroruské literatury (Poetika drevnerusskoj litěratury; LF, Praha, Odeon 1975, + Ladislav Zadražil, [Miluše Zadražilová neuvedena], + Jav Vladislav [verše])
Losev, Alexej - Šestakov, V.: dějiny estetických kategorií (Istorija estetičeskich katěgorij; LF, Praha, Svoboda 1984, + Ladislav Zadražil, [Miluše Zadražilová neuvedena])
Orlov, Vladimir: Maesto Danilov (Altist Danilov; R , Praha, Lidové nakladatelství 1984, + Ladislav Zadražil, [Miluše Zadražilová neuvedena])
Pogodin, Radij: Bolest (Bol; R, Praha, Lidové nakladatelství 1986, + Ladislav Zadražil [Miluše Zadražilová neuvedena])
Samedoglu, Jusif: Den popravy (Děň kazni; R, Praha, Lidové nakladatelství 1990, + Ladislav Zadražil)
Šestov, Lev: Apoteóza vykořeněnosti (Apofeoz bespočvennosti; Praha, Hermann & synové 1995, + Ladislav Zadražil)
Tyňanov, Jurij: Literární fakt (výbor statí, Praha, Odeon 1988, + Ladislav Zadražil, [Miluše Zadražilová neuvedena], + Luděk Kubišta [verše], Karel Štindl [Problém básnického jazyka])
Vygotskij, Lev Semjonovič: Psychologie umění (Psichologija iskusstva; LF, Praha, Odeon 1981, + Ladislav Zadražil, [Miluše Zadražilová neuvedena], + Ladislav Štindl [příloha Shakespearova tragédie o Hamletovi, princi dánském])
Záhadný Gogol (biografická montáž z autorovy korespondence, Praha, Odeon 1973, + Ladislav Zadražil, [Miluše Zadražilová neuvedena])