Zachová Irena

Zachová Irena* 23. 5. 1951 Brno

vysokoškolská pedagožka, překladatelka italštiny, francouzštiny, latiny a němčiny

Po maturitě (1969) na Střední všeobecně vzdělávací škole v Brně studovala 1969-74 latinu, němčinu a klasickou řečtinu na Univerzitě J. E. Purkyně (Masarykově univerzitě) v Brně. 1974-77 absolvovala studijní pobyt v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská Československé akademie věd v Praze, 1976 získala titul PhDr. 1978-80 byla odbornou pracovnicí Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově, 1980-89 pracovala v Ústředním archivu Československé akademie věd, 1989-91 byla zaměstnána jako redaktorka v nakladatelství Odeon v Praze, 1991-98 vyučovala na Biskupském gymnáziu v Brně. Od 1998 působí jako odborná asistentka latiny v Centru jazykového vzdělávání na Masarykově univerzitě v Brně. Ve spolupráci s Archivem Akademie věd České republiky se zabývá kodikologií a spolupracuje s Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty při Cyrilo-metodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Kromě beletrie z latiny překládá z francouzštiny literaturu faktu a z italštiny a němčiny odbornou literaturu.

 

Překlady z francouzštiny

Lhote, Henri: Jsou ještě jiná Tasíli (Vers d'autres Tassilis; LF, Praha, Mladá fronta 1982)

 

Překlady z italštiny

Fizzotti, Eugenio: Být svobodný. Jak svobodně jednat a myslet v konzumní společnosti (Per essere liberi; odborná literatura, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1998)
Martini, Carlo: Vytrvali jste se mnou v mých zkouškách. Úvahy o Jóbovi (Avete perseverato con me nelle mie prove; Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 1994)

 

Překlady z latiny

Alžběta Johanna Westonia: Proměny osudu (Brno, Atlantis 2003, + E. Petrů, A. Vidmanová)
Dante Alighieri: Dopis XIII (Epistula XIII; list, in: O umění básnickém a dramatickém, Praha, KLP 1997
Dante Alighieri: O lidovém jazyku (De vulgari eloquentia; traktát, in: O umění básnickém a dramatickém, Praha, KLP 1997)
Hrotsvita, Duchovní dramata: Gallicanus, Pafnutius, Sapientia (Praha, Vyšehrad 2004)
Isidor ze Sevilly: Etymologie IX (Etymologiae; encyklopedie, Praha, OIKOYMENH 1998)
Jacobus de Voragine: Legenda aurea (Legenda aurea; hagiografie, Praha, Vyšehrad 1998, + Václav Bahník, Anežka Vidmanová)
Jan Scotus Eriugena: Homilie a Komentář k Janovu evangeliu (Praha, Vyšehrad 2005)
Pamphilus (Pamphilus; D, Divadelní revuem 3/1995)
Sestra Múza. Světská poezie latinského středověku (VB, Praha, Odeon 1990, + Václav Bahník, Karel Hrdina, Rudolf Mertlík, Ferdinand Stiebitz, Dana Svobodová, Dagmar Tenorová, Anežka Vidmanová)
Tertio millennio adveniente, Praha, Zvon 1995
Vitalis de Blois: Geta (Geta; D, Divadelní revue, 3/1995)

 

Překlady z němčiny

Curtius, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský středověk (Europäische Literatur und lateinsches Mittelalter; odborná literatura, Praha, Triáda 1998, + Jiří Pelán, Jiří Stromšík)

 

poslední aktualizace: 23.8.2007