Werichová Zdeňka

Werichová Zdeňka* (???)
† 14. 4. 1980 Praha

překladatelka z angličtiny

(Rozená Housková, manželka Jana Wericha (1905-1980), matka Jany Werichové-Kvapilové (1935-1981). Přeložila několik divadelních her z angličtiny.)

Překlady z angličtiny

Hart, Moss - Kaufman, George Simon: Přišel na večeři (The Man Who Came to Dinner; D, Praha, Dilia 1968)
Kesselring, Joseph (Otto): Jezinky bezinky (Arsenic and Old Lace; D, Praha, Dilia 1967, + Marie Fantová-Breindlová; Praha, Dilia, 1978, + Marie Fantová-Breindlová)