Wattersonová Zdena

Wattersonová Zdena* 17. 2. 1890 Třeboň
† 19. 12. 1980 Praha

překladatelka z angličtiny

Užívala rovněž příjmení Foustková nebo kombinace Foustková-Wattersonová, křestní jméno užívala ve variantě Zdena, Zdenka i Zdeňka. Působila jako redaktorka. Autorka cestopisu o USA (Listy z Ameriky, 1927) a jazykových příruček angličitny (Anglická nepravidelná slovesa do kapsy). Překládala beletrii z angličtiny, část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z angličtiny

Alman, David: Údolí černých a bílých (The Hourglass; R, Praha, Melantrich 1950)
Brinig, Myron: Sestry (The Sisters; R, Praha, Kvasnička a Hampl 1939; Praha, Kvasnička a Hampl 1941)
Cather /Catherová/, Willa (Sibert): Smrt si jde pro arcibiskupa (Death Comes for the Archbishop; R, Praha, Kvasnička a Hampl 1930)
Goddard /Goddardová/, Constance Felicity: Za každého počasí (Praha, Brázda 1948)
Hitchcock, Edward B.: Zasvětil jsem život míru (I bult a temple for peace: life of Edward Beneš; LF [biografie], Praha, Jaroslav Podroužek 1946; Praha, Jaroslav Podroužek 1947; Praha, Jaroslav Podroužek 1948)
McCullers /McCullersová/, (Lula) Carson (Smith): Srdce je smutný lovec (The Heart Is a Lonely Hunter; R, Praha. Práce 1947)
Millar, George Reid: Ti všichni milovali Francii (Maquis; Litoměřice, F. Hnyk 1946)
Osborn, Paul: The Vinegar Tree (The Vinegar Tree; D, Praha, Centrum 1930; [premiéra pod názvem Kyselé hrozny])
Poe, Edgar Allan: Dobrodružství Artura Gordona Pyma (The Narrative of Arthur Gordon Pym; R, Praha, R. Kmoch 1946)
Seabrook, William Buehler: Ostrov černých kouzel (The Magic Island; R, Praha, Kvasnička a Hampl 1935)
Shellabarger, Samuel: Kapitán z Kastilie (Captin from Castille; R, Praha, J. Podroužek 1947)
Sinclair, Upton (Beall): Dračí sklizeň (Dragon Harvest; R, Praha - London, Práce - Lincolns Prager 1948; Praha, Erika 1994)
Steinbeck, John (Ernst): ...jejich je království nebeské (Of Mice and Men; R, Praha, Kvasnička a Hampl 1947)
Steinbeck, John (Ernst): Slunce a víno chudých (Tortilla Flat; R, Praha, J. Podroužek 1947)
Steinbeck, John (Ernst): Na plechárně (Cannery Row; R, Světová literatura, 1-2/1958, + Jaroslav Schejbal [revize překladu]; in: O myších a lidech / Na plechárně, Praha, SNKLU 1965, + Jaroslav Schejbal [revize překladu]; in: Na plechárně / Sladký čtvrtek. Praha, Odeon 1972, + Jaroslav Schejbal [revize překladu])