Vyskočil Albert

Vyskočil Albert* 28. 1. 1890 Praha
† 4. 12. 1966 Praha

překladatel z angličtiny

Roku 1908 absolvoval učitelský ústav, v letech 1918-48 působil jako odborný učitel v Praze. Na Filozofické fakultě vystudoval jako mimořádný posluchač literární vědu. Věnoval se literární kritice, přispíval do periodik Akord, Lumír, Rozmach, Řád, Tvar. Jako externí redaktor spolupracoval s nakladatelstvím J. Pojera a 1942-48 s nakladatelstvím Vyšehrad, po 1945 byl editorem pěti svazků Básnického díla J. V. Sládka. Své duchovně zaměřené eseje shrnul do sbírek Básníkova cesta (1927), Na pokraji dnů (1931), Básníkovo slovo (1933), Básník (1936), Marginalia (1945), Znamení u cest (1947), je autorem životopisné knihy Kryštof Kolumbus (1945). Překládal z angličtiny prózu, eseje a divadelní hry, více pozornosti věnoval dílu E. A. Poea, J. Keatse a D. Defoa, překlad Robinsona Crusoe byl vydáván opakovaně a pod různými českými tituly od 20. let. Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z angličtiny

Eliot, T(homas) S(tearns): Vražda v katedrále (Murder in the Cathedral; D, Praha, Dilia 1969)
Defoe, Daniel: Příběhy Robinsona Crusoe (Robinson Crusoe; R, Praha, Orbis 1941; Praha, Orbis 1946; Praha, Orbis 1948)
Defoe, Daniel: Robinson Crusoe (Robinson Crusoe; R, Praha, Odeon 1986, Timotheus Vodička)
Defoe, Daniel: Život a dobrodružství Robinsona Crusoe (Robinson Crusoe; R, Praha, Tiskový odbor Československé Ochrany matek a kojenců 1920)
Defoe, Daniel: Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoe námořníka z Yorku (Robinson Crusoe; R, Praha, Melantrich 1933, + Timotheus Vodička)