Vrzalová Věra

Vrzalová Věra* 21. 4. 1907 Praha

překladatelka ze srbocharvátštiny

Působila jako středoškolská profesorka a redaktorka. Překládala ze srbocharvátštiny, dále z polštiny a němčiny. Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady ze srbocharvátštiny

Ćopić, Branko: Příhody Nikoletiny Bursaće (Doživljaji Nikoletine Bursaća; PP, Praha, Československý spisovatel 1958)
Jušičová-Seuniková, Zdenka: Svou cestou... (Svojim putem; R, Brno, Lidové noviny, 573-655/1939, 3-57/1940)
Krleža, Miroslav: Návrat Filipa Latinovicze (Povratak Filipa Latinovicza; R, Praha, L. Mazáč 1936; in: Návrat Filipa Latinovicze / Na pokraji rozumu, Praha, Odeon 1981)
Nazor, Vladimir: S partyzány (S partizanima; svědectví z osvobozenecké války, Praha, Svoboda 1947)