Vrhel František

Vrhel František* 28. 5. 1943 Klatovy

kulturní antropolog, překladatel ze španělštiny

Vystudoval (1967) románskou filologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (PhDr., CSc.). kde 1968-78 působil jako odborný asistent, 1978-87 byl vědeckým pracovníkem, 1987 byl jmenován docentem, 1989 se stal vedoucím katedry etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a současně proděkanem pro zahraniční styky. Absolvoval badatelské a přednáškové pobyty na Kubě, v Mexiku, Peru, Španělsku a ve Spojených státech amerických. Ve své vědecké práci se zaměřuje na iberoamerickou problematiku; autor odborných studií, vysokoškolských učebnic a knih, např. Úvod do studia nativních jazyků Iberoameriky (1976), Apuntes tipológicos sobre las lenguas nativas del Paraguay (1983), s O. Kašparem Etnografie mimoevropských oblastí. Jižní Amerika (1985), Etnografie mimoevropských oblastí. Amerika, Mezoamerika (1986), Etnografie mimoevropských oblastí. Severní Amerika (1989), sestavili Texty nativní Iberoameriky. Předkolumbovské literatury (1978), Texty nativní Iberoameriky. Folklór Mezoameriky (1984). Překládá ze španělštiny.

Překlady ze španělštiny

Bioy Casares, Adolfo: Morelův vynález (La invención de Morel; R, Praha, Odeon 1988)
Borges, Jorge Luis: Výbor z esejů (VE, Světová literatura 1991-92, + Vít Urban, Jan Hloušek)
Borges, Jorge Luis - Guerrero /Guerrorová/, Margarita: Fantastická zoologie (El libro de los seres imaginaros.LF, Praha, Odeon 1988; Praha, Hynek 1999)
García Márquez, Gabriel: V tomhle městečku se nekrade (VP, Praha, Odeon 1979)