Vobrubová-Koutecká Jaroslava

Vobrubová-Koutecká Jaroslava* 12. 2. 1891 Vápenný Podol (u Golčova Jeníkova)
† 16. 12. 1969 Příbram

překladatelka z francouzštiny, němčiny a nizozemštiny

Navštěvovala vyšší dívčí školu v Praze ve Vodičkově ulici, na Univerzitě Karlově externě studovala německou a francouzskou literaturu. Absolvovala dva studijní pobyty na univerzitě v Montpellier. V 60. letech vedla na pražské germanistice překladatelský seminář. Po celý život se věnovala intenzivní překladatelské práci (souborná bibliografie čítá na šest desítek titulů), kterou zahájila již ve svých 19 letech. Nejvýznamnějším překladatelským činem po roce 1945 je soustavná pozornost dílu Anatola France, z něhož přeložila desítku titulů.

Překlady z francouzštiny

Diderot, Denis: Jakub fatalista a jeho pán (Jacques le fataliste et son maître; R, Praha, SNKLHU 1955; Praha, SNKLHU 1956; Praha, Svoboda 1972; in: Jeptiška / Rameauův synovec / Jakub fatalista a jeho pán, Praha, Odeon 1977)
Dietrich, Luc: Štěstí zarmoucených (Le Bonheur des Tristes; R, Praha, Václav Petr 1948)
Flaubert, Gustave: Paní Bovaryová (Madame Bovary; R, Praha, Rudolf Kmoch 1947)
France, Anatole: Epikurova zahrada (Le Jardin d'Épicure; esej, in: Epikurova zahrada. Thais, Praha, SNKLHU 1955, + Dalibor Plichta [Thais])
France, Anatole: Historie našich dnů (Histoire contemporaine: L'Orme du mail. Le Mannequin d'osier. L'Anneau d'améthyste. Monsieur Bergeret à Paris; R, Praha, Československý spisovatel 1951, + Marie Hrubešová-Kornelová [první 2 díly], [Jaroslava Vobrubová-Koutecká druhé 2 díly])
France, Anatole: Povídky Jakuba Kuchtíka (Les Contes e Jacques Tournebroche; PP, in: Traktér u královny Pedauky / Názory pana Jeronyma Coignarda / Povídky Jakuba Kuchtíka, Praha, Československý spisovatel 1952)
France, Anatole: Vzpoura andělů (La Révolte des anges; R, in: Ostrov tučňáků / Vzpoura andělů, Praha, Československý spisovatel 1951; Praha, Práce 1975; in: Ostrov tučňáků / Vzpoura andělů, Praha, Odeon 1977)
Prévost, Antoine François: Manon Lescautová (Manon Lescaut; R, Praha, SNKLHU 1954)
Sartre, Jean-Paul: Cesty k svobodě. Díl 1. Věk rozumu (Les Chemins de la Liberté. L'Âge de la Raison; R, Praha, ELK 1946)
Sartre, Jean-Paul: Cesty k svobodě. Díl 2. Odklad (Les Chemins de la Liberté. Le Sursis; R, Praha, ELK 1947)

Překlady z němčiny

Kleist, Heinrich von (Heinrich Bernd Wilhelm von): Markýza z 0... (Gesammelte Werke; VP, Praha, Odeon 1977, + Eva Formanová, Vratislav Slezák; Praha, Odeon 1985, + Eva Formanová, Vratislav Slezák)
Mann, Heinrich: Mládí krále Jindřicha IV. (Die Jugend des Königs Henri Quatre; R, Praha, Odeon 1973; Praha, Chvojkovo nakladatelství 1999)
Mann, Heinrich: V zemi hojnosti. Profesor neřád (Professor Unrat oder das Ende eines Tyrannen; RR, Praha, SNKLHU 1954, + Valter Feldstein)
Zweig, Stefan: Hvězdné hodiny lidstva (Sternstunden der Menschheit; NN, Olomouc, Votobia 1993, + Václav Renš, Ladislav Jehlička)

Překlady z nizozemštiny

Kelk, Cornelius Jan: Jan Steen. Malíř šprýmů a radostného života (Jan Steen; R, Praha, Obelisk 1970)