Vodička Timotheus

Vodička Timotheus* 16. 9. 1910 Olomouc
† 12. 5. 1967 Olomouc

literární vědec, editor, filozof, teolog, překladatel z angličtiny, němčiny, francouzštiny a latiny

Maturoval 1929 na gymnáziu v Olomouci, rok studoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dějiny filozofie a dějiny světových literatur a potom na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy srovnávací dějiny literatur, současně navštěvoval i přednášky z estetiky a dějin filozofie. Po skončení studií (1937) vstoupil do kláštera benediktinů v Praze-Břevnově a přijal jméno Vavřinec; do 1939 studoval teologii na arcibiskupském učilišti v Praze; 1941 vystoupil z řádu. 1941-44 byl vedoucím redaktorem nakladatelství Velehrad v Olomouci, 1946-48 pracoval jako překladatel, redaktor a lektor pro nakladatelství Universum a 1947-53 pro nakladatelství Vyšehrad v Praze. Od 1953 byl v invalidním důchodu. Kromě literárně kritické a publicistické činnosti (publikované např. v časopisech Archa, Řád, Rozpravy Aventina, Obzory) se věnoval katolickým církevním dějinám, filozoficko-náboženské esejistice a estetice. Autor životopisných monografií (František Sušil, 1946, Svatý Řehoř Veliký, 1946, Kronika o svaté Johance z Arku, 1947, Cesta svaté Terezie Ježíškovy, 1970), literárních studií (České překlady Havrana, 1931, Princip českého verše, 1948), estetických a filozofických spisů (Řád života, 1944, Principy sociální etiky 1, 2, 1945, 1946, Řád morální a řád umělecký, 1948, Filosofie umění, 1948), esejistických knih (Obraz, maska a pečeť, 1946, Vítr a voda, 1946, Stavitelé věží, 1947) a spoluautor soupisu nezávadné četby Klíč k dobré literatuře (1937). Pokusy o vlastní uměleckou tvorbu (poezii a povídky) zůstaly povětšinou v rukopise. Překládal z angličtiny, němčiny, francouzštiny a latiny, nejvíce díla náboženského zaměření. Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z angličtiny

Defoe, Daniel: Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoe námořníka z Yorku (The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe of York, Mariner / The Farther Adventures of Robinson Crusoe, Being the Second and Last Part of His Life; R, Praha, Melantrich 1933; jako Robinson Crusoe Praha, Odeon 1986, + Albert Vyskočil, [Timotheus Vodička 2. díl])
Dickens, Charles: Vánoční koleda prózou (A Christmas Carol in Prose; N, Praha, V. Pour 1945)
Forster, John: Dickensovo dětství (kapitola z knihy The Life of Charles Dickens; Praha, V. Pour 1945)
Chesterton, Gilbert Keith: Heretikové (Heretics; LF, Praha, J. Albert 1948)
Chesterton, Gilbert Keith: Orthodoxie (Orthodoxy; náboženské úvahy, Praha, J. Albert 1947)
Chesterton, Gilbert Keith: Svatý Tomáš Akvinský (St. Thomas Aquinus; LF, Praha, Universum 1947; Praha, Krystal OP 1993)

Překlady z francouzštiny

Sv. František Saleský: Úvod do zbožného života (náboženská literatura, Olomouc, Dominikánská edice Krystal 1947)

Překlady z latiny

Apoštolský list Pia XI. k mileniu sv. Václava (Olomouc, Dominikánská edice Krystal 1945)
Sv. Robert Bellarmino /Bellarmino, Roberto (Sancto)/: Úpění holubice čili O užitečnosti slz (náboženská literatura, Olomouc, Dominikánská edice Krystal 1948)
Sv. Řehoř Veliký: Čtyřicet homilií na evangelia (vybrané spisy, Olomouc, Dominikánská edice Krystal 1946)

Překlady z němčiny

Six, Jean François: Terezie z Lisieux. Světice "malé cesty" (Terezia von Lisieux. Die Heilige des "kleinen Weges"; LF, samizdatová edice Přátele 1988; Brno, Cesta 1990)