Vlček Miroslav

Vlček Miroslav* 17. 11. 1920 Praha

spisovatel, publicista, překladatel z francouzštiny

Maturoval roku 1940 na reálném gymnáziu v Praze, za války se vyučil mechanikem šicích strojů. Zúčastnil se odboje a pražského povstání. V letech 1945-48 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obory filozofie, dějiny a estetika; 1950 získal titul PhDr. Jako pracovník Socialistické akademie (1956-68) byl členem a přispěvatelem četných periodik (Mezinárodní politika, Tvorba, Světová literatura, Literární měsíčník, Praha-Moskva, Démocratie nouvelle). Od roku 1968 žije na Moravě, byl zaměstnán nejprve jako pracovník Krajského výboru Komunistické strany Československa a od roku 1973 jako vedoucí Kabinetu marxisticko-leninské filozofie Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (Masarykovy univerzity) v Brně. Roku 1979 odešel do důchodu. Většina jeho vlastního literárního a překladatelského díla, v němž ho od počátku podpořil Pavel Eisner, spadá do 40. až 60. let.

Překlady z francouzštiny

Balzac, Honoré de: Historie třinácti / Tajnosti princezny z Cadignanu (Histoire de treize / Les Secrets de la Princesse de Cadignan; Praha, SNKLHU 1957, + Věra Smetanová)
Balzac, Honoré de: Ztracené iluse (Illusions perdues; R, Praha, SNKLHU 1955; Praha, SNKLHU 1958; Praha, SNKLHU 1959; Praha, SNKLU 1963)
Barbusse, Henri: Jasno (Clarté; R, in: Výbor z díla I., Praha, Svoboda 1953)
Clair, René: Hazardy a náhody (Jeux du hasard; PP, Praha, Melantrich 1986)
Hugo, Victor: Muž, který se směje (L'Homme qui rit; R, Praha, Svoboda 1970; Praha, BB art 2000)
Maupassant, Guy de: Silná jako smrt (Fort comme la mort; R, Praha, Rudolf Kmoch 1946)
Poezie Pařížské komuny (VB, Praha, SNKLHU 1961)
Roumain, Jacques: Vládcové vláhy (Gouverneur de la rosée; Praha, Svoboda 1948; Praha, Svoboda 1950)
Vailland, Roger: Povedená hra (Drôle de jeu; R, Praha, Svoboda 1946)
Verne, Jules: Děti kapitána Granta (Les Enfants du capitaine Grant; R, Praha, Mladá fronta 1954; Praha, Státní nakladatelství dětské knihy 1958; Praha, Albatros 1971; Praha, Albatros 1989)
Wurmser, André: Dětství [1. kniha cyklu Zrození člověka] (Un homme vient au monde. L'Enfant enchaîné; R, Praha, Svoboda 1949)
Wurmser, André: Jinošství [2. kniha cyklu Zrození člověka] (Un homme vient au monde. L'adolescence est le plus grand des maux; R, Praha, Svoboda 1949)
Wurmser, André: Naše mládí [3. kniha cyklu Zrození člověka] (Un homme vient au monde. Notre jeunesse; R, Praha, Svoboda 1950, + Eva Kupková)
Zobel, Joseph: Černošská ulička (La Rue Cases-Nègres; R, Praha, Svoboda 1951)