Vízdalová Ivana

Vízdalová Ivana* 28. 6. 1953 Praha

překladatelka z němčiny

Rozená Herychová. Po maturitě (1971) na Střední všeobecně vzdělávací škole J. Nerudy v Praze žila tři roky v Německu. V letech 1979-83 studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy bohemistiku a germanistiku; 1984 získala titul PhDr. V letech 1979-85 byla zaměstnána jako překladatelka v Československé tiskové agentuře, 1985-91 jako asistentka v Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd. Od 1991 je odbornou asistentkou Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Překládá z němčiny, hlavně beletrii, literaturu faktu a odborné texty z oblasti literární vědy a estetiky. Část svého překladatelského zájmu věnuje i literatuře pro děti mládež.

Překlady z němčiny

Altenberg, Peter: Střípky života (VP, Praha, Aurora 1997)
Aulls /Aullsová/, Katharina: Vztahy matek a dcer v německy psané literatuře po roce 1975. Poznámky k feminismu (Mutter-Tochter-Beziehungen in Romanen der siebziger und achtziger Jahre; studie, Praha, Tvar, 1/1995)
Ballinger, Erich: Muž z ledovce (Der Gletschermann; R, Praha, Albatros 1999)
Berling, Peter: Děti grálu (Die Kinder des Gral; R, Praha, Ikar 1997)
Blobel /Blobelová/, Brigitte: První zkouška (Ballerina. Die Traumtänzerin; R, Praha, Egmont 1997)
Blobel /Blobelová/, Brigitte: Sářin sen (Ballerina. Sarahs Traum; R, Praha, Egmont 1997)
Blobel /Blobelová/, Brigitte: Sólo pro Sáru (Ballerina. Solo für Sarah; R, Praha, Egmont 1997)
Brod, Max: Pražský kruh (Der Prager Kreis; memoáry, Praha, Akropolis 1993)
Broch, Hermann: Dopisy o Německu (1945-1949) (Briefe über Deutschland 1945-1949. Die Korespondenz mit Volkmar von Zühlsdorf; korespondence, Praha, ERM 1996)
Carrington, Ashley: Dědictví prodavače mušlí (Der Sonh des Muschelhändlers; R, Praha, Brána - Knižní klub 1999)
Däniken, Erich von: Neznámé z vesmíru (Fremde aus dem All; LF, Plzeň, Mustang 1996)
Ekert-Rotholz /Ekert-Rotholzová/, Alice: Rýže ze stříbrných misek (Reis aus Silberschalen; R, Praha, Knižní klub 1994)
Feuchtwanger, Lion: Po sezoně (VP, Praha, Brána 1996)
Frisch, Max: Člověk se objevuje v holocénu (Der Mensch erscheint im Holozän; N, Praha, Svoboda-Libertas 1995)
Frischmuth /Frischmuthová/, Barbara: Hranice snů (Die Traumgrenze; PP, Praha, Světová literatura, 6/1988)
Gratzer, Wolfgang: Emancipace pod nátlakem. Ohlédnutí za rakouským hudebním expresionismem (Emanzipation aus Zwang. Musikalischer Expressionismus; studie, Praha, Tvar, 16/1996)
Hamann /Hamannová/, Brigitte: Hlava plná hudby (Nichts als Musik im Kopf; R, Praha, Brána - Knižní klub 1998)
Hammesfahr /Hammesfahrová/, Petra: Tajemství panenky (Das Geheimnis der Puppe; R, Praha, Ikar 1995)
Hammesfahr /Hammesfahrová/, Petra: Tichý pan Genardy (Der stielle Herr Genady; R, Praha, Ikar 1994)
Herm, Gerhard: Octavia Římanka (Octavia, Die Römerin; R, Praha, Ikar 1999)
Hermann, Georg: Etruské zrcadlo (Der etruskische Spiegel; R, Praha, Knižní klub 1999)
Hesse, Hermann: Gertruda (Gertud; R, in: Gertruda / Malý svět, Praha, Argo 1999)
Hesse, Hermann: Malý svět (Kleine Welt; PP, in: Gertruda / Malý svět, Praha, Argo 1999)
Horváth, Ödön von: Bábinčina smrt (VP, Praha, Akropolis 1998)
Jähnichen, Manfred: Čapkova setkání s německou kulturou (Čapeks Begegnungen mit der deutschen Kultur; studie, Praha, Česká literatura, 1/991)
Kafka, Franz: Dopisy Felici (Briefe an Felice; korespondence; Praha, TV Spektrum 1991)
Kröber, Wolfgang: Večer jednoho dne (VP, Praha, Světová literatura, 6/1980)
Krosigk /Krosigková/, Katharina von: 24 adventních příběhů (24 Adventsgeschichten; PP, Praha, Egmont 1993)
Lenz, Siegfried: Šesté narozeniny (Der sechste Geburtstag; P, 100+1 zahraničních zajímavostí, 22/1978)
Lernet-Holenia Alexander: Maratonský běh (Der Marathonlauf; P, Tvar, 16/1996)
Link /Linková/, Charlotte: Hra se stíny (Schattenspiel; R, Praha, Melantrich 1993)
Lobkowicz, Erwein: Vzpomínky na monarchii (Erinnerungen an die Monarchie; LF, Praha, Ivo Železný 1997)
Nostradamus. Velká kniha předpovědí (Nostradamus. Das Grosse Buch der Voraussagen; LF, Praha, Knižní klub 1995)
Obermeier, Siegfried: Caligula, hrozivý bůh (Caligula - Der grausame Gott; R, Praha, Ikar 1996)
Paungger /Paunggerová/, Johanna - Poppe, Thomas: Neznámá moc Luny (Vom richtigen Zeitpunkt; LF, Praha, Knižní klub - Ikar 1996)
Pilgrim, Volker Elias: Klidně mi říkej paní Hitlerová. Ženy jako okrasa a kamufláž nacistické moci ("Du kanst mich ruhig Frau Hitler nennen; LF, Praha, Ivo Železný 1996)
Remarque, Erich Maria: Nepřítel (Der Feind; PP, Praha, Brána 1995)
Rilke, Rainer Maria: Zabíječ draků (VP, Praha, Akropolis 1997)
Saathen, Friedrich (vydavatel): Anna Nahowská a císař František Josef (Anna Nahowski und Kaiser Franz Joseph; deníky, Praha, Akropolis 1994)
Sadr, Hamid: Lístky Doře (Gesprächszettel an Dora; R, Praha, Arista 2000)
Setkání. 13 německých próz z českých zemí (VP, Praha, Akropolis 1995)
Schmid /Schmidová/, Herta: Vývoj moderního divadla z hlediska československé divadelní sémiotiky (Die Entwicklung des modernen Theaters aus der Perspektive der tschechoslowakischen Theatersemiotik; studie, Praha, Česká literatura, 2/1995)
Schulz, Helmut H.: Všední den v Ráji (VP, Praha, Světová literatura, 1/1982)
Simmel, Johannes Mario: A s klauny přišly slzy (Doch mit den Clowns kamen die Tränen; R, Praha, Galaxie 1992)
Simmel, Johannes Mario: Nemusí být vždycky kaviár (Es muss nicht immer Kaviar sein; R, Praha, Galaxie 1991; Praha, Ikar 2000 )
Stade, Martin: 17 krásných ryb (VP, Praha, Světová literatura, 2/1979)
Städtke, Klaus: Ke vztahu poetiky a hermeneutiky při interpretaci literárního textu (Zum Beziehung zwischen Poetik und Hermeneutik bei der Interpretation des literarischen Textes; studie, Praha, Česká literatura, 4/1988)
Stierle, Karlheinz: Dimenze rozumění (Dimensionen des Verstehens; studie, Praha, Česká literatura, 2/1993)
Zweig, Stefan: Příběhy vášně a lhostejnosti (VN, Praha, Akropolis 1993)