Vitoň Jan

Vitoň Jan


* 6. 4. 1954 Třeboň

literární historik, vysokoškolský pedagog, překladatel z polštiny

Po maturitě (1973) na gymnáziu v Třeboni studoval v letech 1973-78 obor bohemistika - polonistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1982 získal titul PhDr. V letech 1978-2001 působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy jako vysokoškolský pedagog. Na katedře slavistiky (od 2001 Ústav slavistických a východoevropských studií) přednášel dějiny polské literatury, teorii a praxi překladu z polštiny, literární vědu a úvod do historie a kultury Polska. Od r. 2001 přednáší filozofii a etiku na ZSF JU v Českých Budějovicích. V roce 2010 obhájil na FF UK disertační práci (Hrdina a antihrdina ve státním zájmu. K typologii a etice literárních hrdinů období polského baroka, Praha, Triton 2011) a získal titul Ph.D. Je autorem vysokoškolských učebnic pro polonisty a zájemce o polskou kulturu, např. Úvod do dějin a kultury Polska I /do roku 1815/ (1995), Stará polská literatura I Středověk - renesance (1999), Stará polská literatura II Baroko (2001) a spoluautorem prózy pro mládež Safírová stezka (1999). V překladech z polštiny se zaměřuje na dramatickou tvorbu, prózu, publicistiku a texty z oblasti společenských věd.

Překlady z polštiny

Paźniewski, Włodzimierz: Cestovní kufřík (Walizka; P, Světová literatura, 6/1988)
Paźniewski, Włodzimierz: Písařská křeč (Kurcz pisarski; P, Světová literatura, 6/1988)
Srokowski, Stan
isław: Zrození Lazara (VP, Praha, Odeon 1989, + Franciszek A. Bielaszewski)
Paźniewski, Włodzimierz: Kákánie (Kakania; E, in: Bítov IV - archy pro poezii, kritiku a život, Vranov nad Dyjí, Votobia 1992)
Warszewski, Roman: Neohlášená smrt (Pokażcie mi brzuch terrorystki; LF, Frýdek-Místek, Alpress 2005)
Mistr Kaisen: Budodharma, cesta samuraje (Budodharma, droga samuraja; F, Frýdek-Místek, Alpress 2006)
Kosman, Marceli: Dějiny Polska (Historia Polski; Praha, Karolinum 2011)

poslední aktualizace: 19.9.2014