Vidman Ladislav

Vidman Ladislav* 20. 2. 1924 Kladno
† 26. 12. 1989 Praha

klasický filolog, epigrafik, překladatel z latiny

Maturoval 1943 na Akademickém gymnáziu v Praze, do podzimu 1945 pracoval jako lékárenský praktikant v Kladně. V letech 1945-49 studoval klasickou filologii a archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, 1946-47 v Itálii na katolické univerzitě Sacro Cuore v Miláně. Soukromě studoval francouzštinu, angličtinu a ruštinu. Od roku 1952 až do své smrti roku 1989 pracoval v Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská Československé akademie věd v Praze (vědecký pracovník, od 1974 vědeckotechnický asistent). Dlouhá léta také působil jako vědecký sekretář a předseda bibliografické komise Jednoty klasických filologů. Byl dopisujícím členem Německého archeologického ústavu a členem mezinárodní ediční rady pro vydávání řeckých raně křesťanských autorů. Ve své vědecké práci se zaměřoval především na řeckou a římskou epigrafii a byl v tomto oboru mezinárodně uznávaným odborníkem. Kromě toho se zabýval papyrologií a značnou pozornost věnoval také religionistice. K jeho stěžejním vědeckým dílům patří edice ostijské nápisné kroniky Fasti Ostienses (1957, 1982), komentovaná edice nápisů o kultu Isidy a Sarapida Sylloge inscriptionum religionis Isiacae et Sarapiacae (1969) a syntetický výklad o tomto kultu u Řeků a Římanů Isis und Sarapis bei den Griechen and Römern (Berlin 1970). Je autorem úvodu do studia epigrafie Psáno do kamene (1975) a popularizační knihy o vývoji antického náboženství a morálky Od Olympu k Pantheonu (1986). Vydal rovněž monografii o korespondenci Plinia Mladšího s císařem Traianem Etude sur la correspondence de Pline le Jeune avec Trajan (1960). Manželka Anežka Vidmanová je klasická filoložka, dcera Anežka Charvátová překladatelkou ze španělštiny, italštiny a francouzštiny.

Překlady z francouzštiny

Mireaux, Émile: Život v homérské době (La Vie quotidienne aux temps d'Homère; LF, Praha, Odeon 1980, + Jan Binder [neuveden], [Ladislav Vidman = Jan Patočka])

Překlady z latiny

Plinius Mladší /Plinius Caecilius Secundus, Gaius/: Dopisy (korespondence, Praha, Svoboda 1988)
Čtení o antice 1980/1981 (LF, Praha, Svoboda 1982, [obsahuje texty z latiny a klasické řečtiny])