Veselý Otakar

Veselý Otakar* 3. 8. 1932 České Budějovice

vysokoškolský pedagog, překladatel z němčiny

Po maturitě (1951) na Jiráskově gymnáziu v Českých Budějovicích studoval v letech 1951-56 obor němčina - čeština na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; roku 1968 získal titul PhDr. a 1991 vědeckou hodnost CSc. Od roku 1956 byl lektorem němčiny na katedře jazyků Vysoké školy strojní v Liberci, 1981-86 vyučoval češtinu na německém gymnáziu v Chemnitz (v bývalé Německé demokratické republice). Tehdy se věnoval překladatelské činnosti v oblasti odborných textů z techniky a pedagogiky. Ve spolupráci s nakladatelstvím Vyšehrad a Mladá fronta překládal německé teologické a filozofické texty (hlavně z díla Romana Guardiniho), z beletrie povídkovou a románovou tvorbu autorů Německé demokratické republiky. Některé texty byly rozšiřovány samizdatem, jiné vyšly příležitostně v časopisech. Od roku 1986 působí jako docent na katedře germanistiky Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V doktorské i habilitační práci se zabýval interkulturní a didaktickou problematikou česko-německých vztahů (úloha němčiny v českém školství problematika překladu odborných textů a psycholingvistického přístupu k textům ve vyučování němčiny).

Překlady z němčiny

Buber, Martin: Vina pocit viny (Schuld und Schuldgefühle; E, in: Bolest a naděje, Praha, Vyšehrad 1971)
Cibulka, Hanns: Kniha Rút (Das Bus Ruth; R, Praha, Vyšehrad 1990)
Guardini, Romano: Konec novověku (Das Ende der Neuzeit; EE, Praha, Vyšehrad 1992)
Guardini, Romano: O modlitbě (Vorschule des Betens; EE, Praha, Česká Katolická Charita 1970; Praha, Zvon 1991)
Licht, Wolfgang: Bilance ve čtyřiatřiceti (Bilanz mit Vierunddreissig; R, Praha, Vyšehrad 1986)
Staiger, Emil: Základní pojmy poetiky (Grundbegrieffe der Poetik; LF, Praha, Československý spisovatel 1969, + Miloš Černý)
Steininger, Kurt: Opojení (Rausch; R, Praha, Vyšehrad 1984)