Vančura Zdeněk

Vančura Zdeněk* 11. 1. 1903 Praha
† 5. 5. 1974 Praha

literární vědec, překladatel z angličtiny

Po maturitě (1921) na Státním reálném gymnáziu v Praze vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (1921-26, PhDr.), pokračoval na Kolumbijské univerzitě a Harvardově univerzitě v USA (1926-28). Po návratu působil od roku 1929 jako středoškolský profesor a současně jako soukromý docent na Vysoké škole obchodní v Praze. Roku 1946 se stal profesorem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1964-69 byl ředitelem Ústavu jazyků a literatur, od 1969 vedoucím vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd v Praze. V letech 1953-62 byl hlavním redaktorem Časopisu pro moderní filologii a 1958-74 časopisu Philologica Pragensia. V odborném i denním tisku publikoval řadu studií, článků, medailonů a recenzí z oblasti anglické a zejména americké literatury, je autorem doslovů, učebních textů a monografií (Walt Whitman - básník demokracie, 1955; G. B. Shaw, 1956; Umění G. B. Shawa, 1958; Otcové poutníci a počátky americké literatury, 1965; posmrtně vydaný soubor Pohledy na anglickou a americkou literaturu, 1983). Byl vedoucím autorského kolektivu a autorem většiny hesel Slovníku spisovatelů USA (1979) a vedoucím redaktorem překladu Dějin anglické literatury I, II (1963). Překládal z angličtiny anglickou a zejména americkou literaturu, prózu i divadelní hry. Část překladatelského díla spadá do období před rokem 1945.

Překlady z angličtiny

Comfort, Will Levington - Ki Dost, Zamin: Zvířata a lidé v džungli (Son of Power; R, Praha, R. Škeřík 1933; Praha, R. Škeřík 1935; Praha, R. Škeřík a spol. 1940; Praha Svoboda 1969)
Field /Fieldová/, Rachel (Lyman): To vše a ještě nebe (All This and Heaven Too; R, Praha, Evropský literární klub 1940; Praha, Sfinx 1948; Praha, X-Egem 1996)
Hawthorne, Nathaniel: Dům se sedmi štíty (The House of the Seven Gables; R, Praha, SNKLHU 1955, + Květa Marysková)
Houghton, Claude: Helenina záhada (The Riddle of Helena; Praha, Symposion 1933; Praha, R. Škeřík 1948; Praha, Práce 1971)
Kang, Younghill: Drnová střecha (The Grass Roof; R, Praha, R. Škeřík 1934; Praha, R. Škeřík 1936; Praha, R. Škeřík 1945; Praha, R. Škeřík 1946; Praha, R. Škeřík 1948; Praha, Práce 1970)
Lawrence, David Herbert: Synové a milenci (Sons and Lovers; R, Praha, Odeon 1931, + R. Wellek; Praha, SNKLU 1962, + Anna Novotná)
Shaw, George Bernard: Caesar a Kleopatra (Caesar and Cleopatra; D, Praha, Dilia 1956; in: Hry, Praha, SNKLHU 1956)
Wilde, Oscar: Vějíř lady Windermerové (Lady Windermere´s Fan; D, Praha, Dilia 1949)
Wolfe, Thomas (Clayton): K domovu se dívej, anděle! (Look Homeward, Angel: A Story of the Buried Life; R, Praha, Evropský literární klub 1936, + Vladimír Vendyš; Praha, Sfinx 1948, + Vladimír Vendyš; Praha, SNKLU 1961, + Vladimír Vendyš; Praha, Odeon 1973, + Vladimír Vendyš)